Od poniedziałku do 25 marca wszystkie placówki oświatowe w kraju są zamknięte, zawieszono w nich zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, z wyjątkiem m.in. tych w podmiotach leczniczych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Nauczyciele mają być w gotowości do pracy. Zawieszenie zajęć dotyczy też żłobków, klubów dziecięcych i uczelni. Wprowadzono je w ze względu na bezpieczeństwo, ma to związek ze wzrostem ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowanymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce.

Reklama

Dlatego z myślą o uczniach klas VIII szkół podstawowych, którzy w kwietniu będą zdawać egzamin ósmoklasisty, Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała specjalny pakiet materiałów, który może pomóc im powtórzyć wiedzę przez egzaminem.

Drogie Ósmoklasistki, Drodzy Ósmoklasiści, od 16 do 25 marca, w dni powszednie, znajdziecie — na naszej stronie oraz na stronach internetowych wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych — zestawy zadań, które możecie wykorzystać jako element powtórki przed egzaminem ósmoklasisty - napisał dyrektor CKE Marcin Smolik w liście do uczniów opublikowanym w poniedziałek na Twitterze.

Informuje w nim, że w każdym zestawie przygotowano zadania z języka polskiego (dotyczące lektur obowiązkowych z klasy VII i VIII), matematyki (według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej z matematyki dla klasy VII i VIII), języka angielskiego (według kluczowych umiejętności). Zadania będą publikowane codziennie około godziny 9., natomiast rozwiązania do nich — około 15. Przez pierwsze dwa dni w każdym zestawie — oprócz samych zadań — znajdą się wskazówki na temat tego, jak je rozwiązywać oraz wyjaśnienia dotyczące odpowiedzi poprawnych i niepoprawnych w zadaniach zamkniętych, a także przykładowe rozwiązania zadań otwartych.

Każdego dnia rozwiążcie tyle zadań, ile macie ochotę. To nie jest ani klasówka, ani egzamin. Za rozwiązanie tych zadań nie będziecie otrzymywać punktów. Potraktujcie tę pracę jako jeden z możliwych sposobów powtórki przed egzaminem. Rozwiązując zadania, możecie korzystać i z samej lektury, i ze swoich notatek lub książek, i z zasobów internetu. Pamiętajcie, żeby zawsze starać się zweryfikować, czy treść danej strony internetowej pochodzi ze źródła godnego zaufania. Możecie sprawdzić m.in. kto jest autorem tekstu; czy strona jest np. w domenie .gov albo .edu; czy strona jest aktualizowana; czy jest tworzona np. przez nauczyciela albo pracownika uniwersytetu (takie informacje często znajdziecie w zakładce O nas albo Kim jesteśmy) - napisał Smolik.

Nie przejmujcie się, jeżeli nie potraficie udzielić bezbłędnej odpowiedzi w każdym zadaniu. Czas powtórek przed egzaminem dopiero się rozpoczyna. Ważne, aby go dobrze wykorzystać. Te dni czasowego zawieszenia zajęć, które są przed nami, to bardzo dobra okazja, aby powtórzyć to, co już było; poćwiczyć to, co jeszcze sprawia Wam trochę kłopotów; przypomnieć sobie lektury; posłuchać i poczytać coś w języku obcym. Jeżeli macie taką możliwość — poproście rodzica albo nauczyciela, aby przeczytał Wasze odpowiedzi w zadaniach otwartych. Posłuchajcie, jakie uwagi Wam przekaże - zaznaczył dyrektor CKE.

Jednocześnie zaapelował do uczniów, by koniecznie codziennie trochę poruszali się - poćwiczyli w domu. Nie spędźcie całego dnia przed ekranem laptopa, komputera lub telefonu. Aktywność fizyczna jest bardzo ważna dla zachowania odporności. Pamiętajcie o tym, aby dbać i o umysł, i o ciało! - napisał.

Egzamin ósmoklasisty ma być przeprowadzony w dniach 21-23 kwietnia. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. W pierwszym dniu uczniowie piszą egzamin z języka polskiego, w drugim z matematyki, a w trzecim z wybranego języka obcego (od lat przeważającą większość uczniów na wszystkich egzaminach zewnętrznych wybiera język angielski). Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.