Stanowisko pełnomocnika ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki zostało utworzone w ubiegłym tygodniu na mocy rozporządzenia rady ministrów. Zgodnie z nim pełnomocnik jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Reklama

W rozporządzeniu określono, że do zadań pełnomocnika należy: analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie wychowawczej funkcji szkoły i placówki, w szczególności przepisów prawa i rozwiązań dotyczących wspomagania przez szkołę i placówkę wychowawczej roli rodziny; analiza propozycji zgłaszanych przy "Okrągłym stole" edukacyjnym w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki; przygotowanie propozycji nowych rozwiązań prawnych i inicjatyw w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, w tym projektów programów rządowych w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.