Jak podaje czwartkowy "Nasz Dziennik", warszawska radna Agata Diduszko-Zyglewska w interpelacji domaga się zmiany organizacji katechezy. To - jej zdaniem - remedium na przepełnienie szkół związane z przygotowaniem na przyjęcie tzw. podwójnego rocznika.

Reklama

W odpowiedzi na ten postulat wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska pisze: "Warszawa zwróci się do dyrektorów szkół, aby tworząc plany tygodniowych zajęć w przyszłym roku szkolnym, zwracali uwagę na umieszczenie zajęć nieobowiązkowych "po" lub "przed" zajęciami obowiązkowymi". Następnie przedstawia plan zredukowania lekcji religii do jednej godziny tygodniowo - pisze gazeta.

"Dyrektorzy poinformowani zostaną też, że w przypadku trudnych warunków organizacyjnych i lokalowych w szkołach ponadpodstawowych mają możliwość zwrócenia się do kurii obu warszawskich diecezji o wyrażenie zgody na realizację lekcji religii w mniejszym tygodniowym wymiarze godzin" - wskazuje Kaznowska.

Jak pisze "ND", władze miasta twierdzą także, że wieszanie symboli religijnych powinno być co do zasady "związane jedynie z miejscami realizacji zajęć katechezy".