Dni otwarte organizowane będą w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia.