Dzisiaj Zarząd Krajowy Wolnego Związku Zawodowego +Solidarność – Oświata+ podjął jednogłośnie uchwałę o wszczęciu procedur sporu zbiorowego z pracodawcami w związku z fiaskiem wczorajszych rozmów z minister edukacji narodowej w zakresie zwiększenia wynagrodzeń pracowników pedagogicznych. Jedyny postulat sporu zbiorowego to zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych zarówno nauczycieli, jak i pracowników obsługowych szkół o 1000 zł od stycznia 2019 r. Wszystkie nasze struktury międzyzakładowe mają obowiązek wszczęcia procedur sporu zbiorowego"– powiedział PAP Wittkowicz.

Reklama

Do 22 lutego chcemy zakończyć podstawowe procedury wymagane ustawą o rozwiazywaniu sporów zbiorowych, jednocześnie wystosujemy apel do rządu RP o poważne potraktowanie sprawy i wszczęcie rokowań w celu uniknięcia najgorszego scenariusza, jakim byłby strajk generalny w oświacie - dodał.W czwartek minister edukacji narodowej Anna Zalewska spotkała się w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" z przedstawicielami Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", a następnie z przedstawicielami ZNP, OPZZ i Forum Związków Zawodowych.

Po spotkaniu minister poinformowała, że przedstawiła związkowcom kilka propozycji liczonych w setkach milionów złotych. Mówiła, że chodzi m.in., że każde zajęcia dodatkowe będą płatne, a także to, aby o dodatek za wyróżniającą pracę mogli ubiegać się wszyscy nauczyciele, bez względu na stopień awansu zawodowego oraz dodatek dla rozpoczynających pracę w zawodzie nauczycieli "Stażyści na Start". Według ZNP, FZZ i Solidarności minister nie przedstawiła żadnej nowej propozycji w sprawie podwyżek.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku MEN skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli, które ma obowiązywać w 2019 r. Zgodnie z nim, wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrośnie w tym roku od 121 do 166 zł brutto.