- Prognozowana struktura sieci szkół w roku szkolnym 2019/20 w woj. mazowieckim wskazuje na to, że organy prowadzące wszystkie publiczne szkoły zapewniają miejsca absolwentom oddziałów gimnazjalnych i oddziałów klas ósmych szkoły podstawowej – powiedziała mazowiecka kurator oświaty Aurelia Michałowska.

Reklama

Na konferencji prasowej w Płocku przedstawiła ona informacje na temat egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalnego oraz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/20.

- Na podstawie danych z systemu informacji oświatowej i zebranych przez nas pod koniec października z około 80 proc. szkół publicznych w woj. mazowieckim prognozujemy, że na rok szkolny 2019/20 liczba miejsc dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych jest proporcjonalna do liczby uczniów w roku szkolnym 2018/19 – podkreśliła Michałowska.

Dodała, że w skali całego Mazowsza w roku szkolnym 2019/20 ponad 110 tys. uczniów trafi do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – np. na terenie delegatury płockiej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty będzie to blisko 6,5 tys. uczniów, przy czym w samym Płocku ich liczba wyniesie ponad 2,5 tys.

Michałowska zaznaczyła przy tym, że kurator oświaty nie ustala ani liczby klas w poszczególnych szkołach, ani liczby uczniów w poszczególnych klasach, gdyż kompetencja ta należy do organu prowadzącego, który wraz z dyrektorami szkół podejmuje takie decyzje.

Powołana w Mazowieckim Kuratorium Oświaty koordynator wojewódzka ds. rekrutacji Aneta Przygoda przypomniała, że w rekrutacji na rok szkolny 2019/20 po raz pierwszy będą startowali absolwenci nowej, ośmioletniej szkoły podstawowej i po raz ostatni absolwenci gimnazjów.

- Każda szkoła podstawowa będzie rekrutować zarówno absolwentów szkół podstawowych, jak i gimnazjów. I osoby te nie będą rywalizować ze sobą bezpośrednio – podkreśliła Przygoda. Uściśliła przy tym, że w ramach rekrutacji "absolwenci gimnazjów będą rywalizować z innymi absolwentami gimnazjów, a absolwenci szkół podstawowych z absolwentami szkół podstawowych".

Wynika to z tego – jak wyjaśniła koordynator – że uczniowie kończący podstawówki i gimnazja ubiegać się będą o przyjęcie "do różnych typów szkół": absolwenci szkół podstawowych będą mogli wybrać 4-letnie liceum, 5-letnie technikum lub branżową szkołę pierwszego stopnia, prowadzoną dla absolwentów szkół podstawowych. Absolwenci gimnazjów będą zabiegali o przyjęcie do 3-letniego liceum, 4-letniego technikum bądź branżowej szkoły pierwszego stopnia, prowadzonej dla absolwentów gimnazjów.

Reklama

Przygoda zaznaczyła, że w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę przede wszystkim wyniki egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzaniu ósmoklasisty, za które można uzyskać do 50 proc. punktów, czyli 100 z 200 punktów możliwych, a ponadto oceny z języka polskiego i matematyki oraz oceny z dwóch wybranych, obowiązkowych przedmiotów, zamieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły, które zostaną wskazane przez szkołę, o przyjęcie do której ubiegać się będzie kandydat. Będą także dodatkowe punkty, np. za ukończenie szkoły z wyróżnieniem czy za aktywność społeczną. W pierwszej kolejności będą przyjmowani laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub laureaci konkursów kuratoryjnych o zasięgu wojewódzkim.

Według Mazowieckiego Kuratorium Oświaty do końca stycznia 2019 r. opublikowany zostanie harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że w woj. mazowieckim egzamin ósmoklasisty odbędzie się w około 1650 szkołach, a egzamin gimnazjalny w 950 szkołach – oba sprawdziany, obowiązkowe dla uczniów, będące warunkiem ukończenia szkoły, zostaną przeprowadzone w kwietniu 2019 r. Obecnie trwają szkolenia nowych egzaminatorów i tych, którzy dawniej byli egzaminatorami po szóstej klasie szkoły podstawowej. Wyniki obu egzaminów – ósmoklasisty i gimnazjalnego – zostaną podane w czerwcu 2019 r.

Mazowieckie Kuratorium Oświaty od kilku miesięcy prowadzi wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej kampanię informacyjną zarówno na temat sprawdzianu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego, jak również rekrutacji na rok szkolny 2019/20 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Już w sierpniu do szkół w woj. mazowieckim, w tym podstawowych, dostarczono m.in. plakaty informacyjne przybliżające zasady rekrutacji. W grudniu do uczniów i rodziców mają trafić podobne w treści ulotki, w tym także z informacjami o terminach egzaminów.

Mazowieckie Kuratorium Oświaty poinformowało również o specjalnych spotkaniach informacyjnych organizowanych dla rodziców, dyrektorów, wychowawców i przedstawicieli samorządu terytorialnego – dotychczas takich spotkań odbyło się kilkadziesiąt w całym woj. mazowieckim, a udział w nich wzięło ponad 1600 rodziców i blisko 1600 dyrektorów i samorządowców.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2019/20 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w woj. mazowiecki dostępne są na stronie internetowej www.kuratorium.waw.pl Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w dziale "zasady rekrutacji".