Na liście szkolnictwa zawodowego znajduje się teraz 205 zawodów. Niebawem może się to jednak zmienić – klasyfikacja jest uzupełniana na bieżąco. I tak np. w 2015 roku przybyły takie zawody jak: technik lotniskowych służb operacyjnych, jeździec, kierowca mechanik, technik przemysłu mody i przetwórca ryb.

Reklama

– Kolejny wniosek, który wpłynął do MEN jeszcze w zeszłym roku, to wniosek ówczesnego ministra gospodarki o wprowadzenie do klasyfikacji technika spawalnictwa – ujawnia w rozmowie z dziennik.pl Łukasz Trawiński z biura prasowego MEN. Konsultacje jeszcze trwają. – Ale procedowany jest jeszcze inny wniosek z 2015 roku, zgłoszony przez ministra właściwego ds. gospodarki, a dotyczący zawodu mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej – dodaje. Kiedy konsultacje się zakończą, tego nie podaje.

Tymczasem już w 2016 roku dołączyły do tych wniosków kolejne – o wprowadzenie do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: technika szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technika automatyka i szkutnika. Na razie wnioski są rozpatrywane. Niewykluczone jednak, że jeszcze w tym roku zostanie wydane rozporządzenie na ich temat.

Minister właściwy pisze do MEN

Reklama

To jednak wciąż tylko wnioski, nad którymi już pochylił się MEN. Jaka część z nich znajduje się jeszcze w resortach, tego nie ujawniono.

Procedura zakłada, że wniosek do MEN składa minister właściwy dla danego zawodu, bo to on ma wyłączność na wnioskowanie o zmiany w klasyfikacji. Do niego z kolei bezpośrednio zgłaszają się np. organizacje i stowarzyszenia, w tym np. Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan (tak było w przypadku technika przemysłu mody) i Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej (przetwórca ryb). Wiadomo przy tym, że "każdy wniosek o wprowadzenie nowego zawodu do klasyfikacji musi zawierać m.in. uzasadnienie potrzeby kształcenia w tym zawodzie oraz informację o potrzebach rynku pracy".

Jak tymczasem dowiedział się dziennik.pl kilka dni temu, z wnioskiem do ministerstwa rozwoju już zwróciło się Polskie Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego SMB. Domaga się utworzenia klas o profilu call center.

- Jak na razie do Ministra Edukacji Narodowej nie wpłynął żaden wniosek od ministra właściwego – odpowiada biuro prasowe MEN na nasze pytania.

To jednak niejedyne zmiany, jakich można się spodziewać w najbliższym czasie. MEN planuje utworzenie zespołów partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego. Mają pracować "na poziomie centralnym" i "dokonać przeglądu klasyfikacji zawodów i podstaw programowych kształcenia w zawodach". - To pozwoli na lepsze dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – kwituje Łukasz Trawiński z MEN.