379 tysięcy uczniów rozpoczęło pierwszy egzamin gimnazjalny. Na początek trzecioklasiści piszą test z historii i wiedzy o społeczeństwie. Mają na niego godzinę. Po godzinnej przerwie, o 11:00 rozpocznie się egzamin z języka polskiego. Na jego napisanie uczniowie będą mieć półtorej godziny. Jutro (czwartek) czekają ich kolejne egzaminy - z przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Trzeci dzień - to testy z języka obcego.

>>>Wpadka minister edukacji. Tak tłumaczy się resort

Wyniki z egzaminu gimnazjalnego są ważne dla przyszłości edukacyjnej uczniów. Będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do niego w tym tygodniu, będzie go pisał w drugim terminie.

>>>Egzamin dla uczniów gimnazjum. Test dla trzecioklasistów