Według nowych przepisów, minister edukacji będzie mógł zlecić opracowanie i wydanie podręcznika lub jego części. W przypadku szkół artystycznych takie prawo będzie miał minister kultury. Oba resorty będą dopuszczały do użytku szkolnego zamówione przez siebie podręczniki.

Reklama

Ich jakość, a w szczególności poprawność merytoryczna, dydaktyczna i wychowawcza będzie weryfikowana na etapie ich przygotowania i odbioru. Do tej pory obydwa ministerstwa jedynie dopuszczały do użytku szkolnego podręczniki na wniosek podmiotu posiadającego do niego autorskie prawa majątkowe, czyli prywatnych wydawców.

Nowelizacja ustawy jest początkiem realizacji projektu "darmowy podręcznik", zapowiedzianego przez premiera podczas konferencji prasowej, w trakcie której prezentował plany rządu na 2014 rok.