Zgodnie ze znowelizowanym w listopadzie ubiegłego roku rozporządzeniem ministra edukacji narodowej, od nowego roku szkolnego tylko rodzice uczniów chodzących do IV, V i VI klasy szkoły podstawowej będą mogli prosić poradnie pedagogiczno-psychologiczne o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w nauce czytania i pisania, czyli np. o dyslekcji. Będzie ona ważna przez cały okres edukacji.

Reklama

Trudniej natomiast będzie otrzymać taką opinię dla ucznia gimnazjum, liceum i technikum na wniosek samych rodziców.