7 maja 2024 roku rozpocznie się tegoroczny egzamin maturalny. Do egzaminu przystąpi około 263 tysiące absolwentów szkół ponadpodstawowych. Abiturienci będą zdawali egzamin w dwóch formułach: Formule 2023 oraz Formule 2015. Wyniki egzaminu poznamy 9 lipca.

Reklama

Harmonogram egzaminów

Egzamin maturalny w 2024 roku będzie przeprowadzany od 7 do 24 maja. Część pisemna odbędzie się od 7 do 24 maja, natomiast część ustna – od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Dwie formuły egzaminu maturalnego

W 2024 roku egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach. Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego, absolwenci 5-letniego technikum, absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej przystąpią do egzaminu w Formule 2023. Natomiast absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum oraz absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych przystąpią do egzaminu w Formule 2015.

Przedmioty obowiązkowe i dodatkowe

Reklama

Ok. 263 000 zdających, którzy ukończą szkołę ponadpodstawową w roku szkolnym 2023/2024, przystąpi do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych:

W części ustnej: język polski – bez określania poziomu, język obcy nowożytny – bez określania poziomu, język mniejszości narodowej – bez określania poziomu.

W części pisemnej: język polski – na poziomie podstawowym, matematyka – na poziomie podstawowym, język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym, język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym.

Arkusze egzaminu maturalnego

Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2024 roku Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 596 różnego rodzaju arkuszy oraz 112 różnego rodzaju płyt, w tym w formach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz do potrzeb zdających – obywateli Ukrainy.

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00 (z wyjątkiem 7 maja, kiedy zostanie przeprowadzona tylko poranna sesja egzaminu).