Według ostatecznych danych, egzamin pisemny z języka polskiego zdało 97,6 proc. tegorocznych absolwentów, egzamin pisemny z matematyki - 90,7 proc., a egzamin pisemny z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego - 97,5 proc. Egzamin ustny z polskiego zdało 99,4 proc. tegorocznych absolwentów, a ustny z angielskiego - 98,5 proc.

Reklama

Ze wstępnych danych CKE, opublikowanych na początku lipca (obejmujących tylko sesję maturalną majową, bez dodatkowej czerwcowej) świadectwo dojrzałości uzyskało 84,4 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych; 11,3 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, miało prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Maturzyści, którzy oblali więcej niż jeden przedmiot, mogą poprawiać egzaminy dopiero za rok.

W ubiegłym roku na początku lipca CKE (dane obejmowały tylko sesję majową) podała, że świadectwo dojrzałości uzyskało 78,2 proc. absolwentów, a 17,7 proc. miało prawo do poprawki. We wrześniu ub.r. CKE podała, że ostatecznie maturę zdało 85 proc.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

Reklama