Matura 2023 matematyka (poziom podstawowy) - wymagania egzaminacyjne

• wymagania egzaminacyjne – zakres wymagań ograniczony o ok. 25%,
• czas trwania – 180 min.,
• liczba punktów do uzyskania – 46,
• liczba punktów za zadania zamknięte – 29,
• liczba zadań otwartych – 7-13.Reklama

Przygotowując się do matury z matematyki, języka polskiego i angielskiego najlepiej sięgnąć do informatora maturalnego CKE i aneksu, gdzie szczegółowo opisane są wszystkie wymagania.

Najważniejsze zagadnienia do matury z matematyki 2022, które warto powtórzyć, obejmują takie działy jak:

 • liczby rzeczywiste;
 • wyrażenia algebraiczne;
 • równania i nierówności;
 • funkcje
 • ciągi
 • trygonometria
 • planimetria
 • geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej
 • stereometria
 • podstawy statystyki: teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka;
 • rachunek różniczkowy

Arkusze CKE z poprzednich lat podpowiadają jednak, żeby zwrócić uwagę szczególnie na:

 • działania na potęgach
 • procenty
 • zbiory liczb
 • logarytmy
 • nierówności
 • funkcje liniowe i kwadratowe
 • układy równań
 • ciągi
 • trygonometrię
 • geometrię płaską
 • rachunek prawdopodobieństwa