Na liście CKE uwzględniono podział na przedmioty.

Reklama

Co można wnieść na egzamin maturalny 2019?

Biologia, chemia, fizyka:
- linijka, kalkulator prosty oraz wybrane wzory i stałe fizykochemiczne (te ostatnie obowiązkowo zapewnia szkoła)

Geografia:
- linijka, kalkulator prosty, lupa

Historia, historia sztuki:
- lupa

Historia muzyki:
- odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami, lupa

Informatyka:
- kalkulator prosty

Język polski:
- słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny (obowiązkowo zapewnia szkoła; nie mniej niż 1 na 25 osób)

Język: białoruski, litewski, ukraiński:
- słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny), (obowiązkowo zapewnia szkoła, nie mniej niż 1 na 25 osób)

Język kaszubski:
- słownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego (obowiązkowo zapewnia szkoła, nie mniej niż 1 na 25 osób)

Język łemkowski:
- słownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik polsko-łemkowski i łemkowsko-polski (obowiązkowo zapewnia szkoła, nie mniej niż 1 na 25 osób)

Język łaciński i kultura łacińska:
- słownik łacińsko-polski; atlas historyczny (obowiązkowo zapewnia szkoła)

Matematyka:
- linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, wybrane wzory matematyczne (te ostatnie obowiązkowo zapewnia szkoła)

Wiedza o społeczeństwie:
- kalkulator prosty

Reklama

"Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi)", przypominają też CKE. "Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem".