Zmaganie z "królową nauk" wygrało 85 procent zdających, dużo lepsze wyniki osiągnięto z języka polskiego - tu odsetek sukcesów wyniósł aż 96 procent. 95 procent zdających poradziło sobie z maturą z języka angielskiego. Spośród języków obcych najsłabiej wypadły: niemiecki i rosyjski - tu zdawalność wyniosła 91 procent.

Reklama

Tradycyjnie matura najlepiej wypadła w liceach ogólnokształcących, gdzie egzamin zdało dziewięciu na dziesięciu absolwentów. Gorzej było w technikach, gdzie sukces zanotowało 71 procent zdających, oraz w liceach profilowanych - 60 procent sukcesów.

Znacznie gorzej matura wypadła w liceach i technikach uzupełniających - tu egzamin zdało odpowiednio 24 i 23 procent maturzystów.

Uczniowie teraz będą mieć kilka dni na dostarczenie dokumentów do uczelni, do których chcą się dostać.

Do egzaminu dojrzałości podchodziło prawie 370 tysięcy uczniów ostatnich klas ponadgimnazjalnych. Maturę pisali też młodzi ludzie, którzy chcieli poprawić swoje wyniki z poprzednich lat. Na przykład matematykę pisało 40 tysięcy osób, dla których to było kolejne podejście do egzaminu.

Na maturze trzeba zdawać co najmniej trzy przedmioty pisemnie. Są to język polski, matematyka i język obcy - wszystkie na poziomie podstawowym. Do tego dochodzi egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego. W zależności od rekrutacji na studia, uczniowie wybierali dodatkowe przedmioty. Największą popularnością cieszyły się biologia, chemia, geografia i wiedza o społeczeństwie. Uczniowie często wybierali też matematykę na poziomie rozszerzonym.

Wśród języków obcych największą popularnością tradycyjnie cieszy się język angielski. Wybrało go prawie 90 procent zdających. Najmniej osób zdaje hiszpański i włoski - kilka tysięcy - ale od kilku lat obserwowany jest stały wzrost zainteresowania tymi przedmiotami na maturze.