Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego - który wypada 21 lutego - Rada Języka Polskiego opublikowała sondaż związany z używanych przez Polaków językiem.

Reklama

Jak wynika z badania, 45 procent Polaków uważa, że język polski to najtrudniejszy język świata. - Nawet jeśli język polski uważamy za najtrudniejszy język świata, to sobie samym wystawiamy z jego znajomości najczęściej powyżej czwórki - mówiła profesor Ewa Kołodziejek z Uniwersyettu Szczecińskiego.

Średnio 20 procent Polaków wystawiłoby sobie ze znajomości języka polskiego szóstkę, 38 procent piątkę, a 30 procent czwórkę. Jest wśród nas też parę procent świadomych swoich niedociągnięć, bowiem 10 procent wystawiłoby sobie ocenę poniżej czwórki. 7 procent - trójkę, 2 procent - dwójkę, a 1 procent - jedynkę.

Materiały prasowe
Reklama

Kłócimy się o język, ale i sprawdzamy

38 procent Polaków przyznało, że kiedyś pokłóciło się z kimś o kwestie językowe. - Ponad 90 procent Polaków, kiedy ma wątpliwości językowe, stara się coś z tym zrobić i sprawdza: głównie w wyszukiwarce i w słownikach internetowych. Tylko 1/5 z nas używa jeszcze słowników papierowych. A 8 procent respondentów deklaruje, że nie doskwiera im stan niewiedzy językowej i w ogóle nie szukają informacji, gdy mają wątpliwości tego typu - mówiła dr hab. Aneta Załazińska z Uniwerytetu Jagiellońskiego.

Jak się okazuje, częściej utarczki o kwestie językowe toczy młode pokolenie. W grupie 18-24 lata to aż 57 procent ankietowanych. Bo też temu pokoleniu zależy bardziej na feminatywach i wyrażeniach neutralnych. Wraz z wiekiem ten odsetek spada. U osób powyżej 55 lat to 32 procent.

Co trzeci Polak walczył kiedyś o to, jak się mówi albo pisze. - Różnimy się choćby w tym, czy powinno się używać żeńskich nazw zawodów - przekazał dr hab. Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Materiały prasowe

Sprzeczki przy rodzinnym stole. O kwestie językowe

Kłócimy się przy tym głównie z rodziną i znajomymi, dużo rzadziej w sieci. I częściej kłócą się kobiety. One zresztą wystawiły sobie w badaniu lepsze oceny z polskiego. Więcej szóstek przyznały sobie kobiety (23 procent badanych) niż mężczyźni (16 procent).

Materiały prasowe

- Okazuje się jednak, że Polacy nie przepadają za nowymi formami, i to bez względu na to, czy mieszkają na wsi czy w wielkim mieście: dla 31 procent Polaków są one nieakceptowalne - mówił prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Barbara Sobczak. - Bardziej przychylne feminatywom są kobiety niż mężczyźni, zwłaszcza kobiety młode, między 18 a 24 rokiem życia - podała.

Gdzie się najładniej mówi po polsku? Według Polaków - w teatrze

- Najładniej, zdaniem Polek i Polaków, po polsku mówi się w teatrze, co zapewne większości z nas nie dziwi. W ogóle bardziej Polki i Polacy doceniają piękno języka mówionego, bo na drugim miejscu na tej liście znalazło się radio, na które jednak wskazują przede wszystkim osoby starsze. Język osób najbliższych zajął natomiast ostatnie miejsce na podium. Jest piękniejszy nawet od języka w telewizji - powiedział profesor Paweł Nowak, wykładowca Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Za szkołami i uczelniami znalazły się w tym zestawieniu kościół i urzędy, które od długiego już czasu są albo były krytykowane za zły język, zwłaszcza w aspekcie estetycznym.

Lubimy szelest języka polskiego

Jak wynika z badania, ogólnie lubimy nasz język. - Podoba się nam w nim to, że "ączy" i "szumi". I że "szeleści" - podsumowała profesor Ewa Kołodziejek. 80 procent z badanych lubi specyficzne brzmienie polskiego.

Nawet dla ortografii, tej szkolnej zmory, mamy dużo przyjaznych uczuć. 68 procent ankietowanych osób lubi "kropeczki" i "kreseczki" odróżniające ó od u, a 66 procent ż od rz.

Badanie przeprowadzone zostało metodą CAWI na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej 1054 osób, w dniach 19 - 22 stycznia 2024.