Modelowe rozwiązanie
Reklama
Model Dostępnej Szkoły (MDS) w przyszłości stanie się standardem dla wszystkich szkół podstawowych. Nie tylko pod względem ułatwień architektonicznych, ale też organizacyjnych, sprzętowych czy w zakresie kompetencji kadry.

Do pilotażu MDS (prowadzonego w ramach dwóch unijnych projektów) już zgłosiło się 100 szkół podstawowych, a łącznie obejmie on prawie 200 placówek w całej Polsce. Co ważne, ponad połowa z nich to szkoły z mniejszych gmin, liczących do 50 tys. mieszkańców.

Zwiększenie dostępności w szkołach to jeden z celów programu Dostępność Plus. Działanie koordynuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pierwsze realizacje
O tego typu granty z programu Wiedza Edukacja Rozwój w wysokości od 500 000 zł do 1 350 000 zł mogą ubiegać się organy prowadzące szkoły podstawowe publiczne, niepubliczne, ogólnodostępne, integracyjne i specjalne.
Czytaj więcej:
foto: materiały prasowe

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Autor: Jan Bugdalski