Mateuszu, jesteś Przewodniczącym Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP), powiedz proszę, czym się zajmujecie?

Reklama

Mateusz Grochowski (MG): Jesteśmy ustawowym przedstawicielem wszystkich studentów w Polsce. Przede wszystkim dbamy o przestrzeganie praw studenta, a za pośrednictwem Rzecznika Praw Studenta zapewniamy wsparcie w przypadkach, gdy prawa te są naruszane. Organizujemy również wydarzenia mające na celu rozwój najróżniejszych kompetencji, promujemy inicjatywy pro-społeczne oraz zapewniamy rozwój samo-rządów studenckich w całej Polsce poprzez organizację konferencji szkoleniowych.

Wspomniałeś o Rzeczniku Praw Studenta, jak się do niego zgłosić?

Mateusz Grochowski / foto: materiały prasowe

MG: Bardzo prosto – wystarczy skorzystać z Centrum Wsparcia Studentów, czyli internetowego serwisu pomocy dla studentów, wchodząc na dedykowaną stronę www.helpdesk.psrp.org.pl. Zakładamy profil, składamy wniosek i opisujemy nasz problem. Rzecznik odezwie się do nas bezpośrednio z propozycją rozwiązania bądź podejmie kro-ki, aby nam pomóc.

PSRP realizuje bardzo szeroki zakres działań. Opowiedz o Waszych projektach. MG: Jest ich tak dużo, że moglibyśmy rozmawiać godzinami! Z pewnością warto wyróżnić „Strefę Komfortu”, którą realizujemy już od 2020 roku. Są to darmowe konsultacje psychologiczne online, na które zapisać się może każdy student. „Stefa Komfortu” to zresztą nie tylko konsultacje... Samorządy studenckie mogą skorzystać z bogatej oferty szkoleniowej, aby następnie wprowadzić zdobytą wiedzę w zakresie pomocy psychologicznej na swoich uczelniach, na stronie dostępna jest mapa punktów wsparcia oraz artykuły i na-grania poszerzające wiedzę z zakresu dbania o swoje samopoczucie. Jest to projekt bardzo ważny z uwagi na fakt, że powinniśmy jak najczęściej mówić o zdrowiu psychicznym i nie wstydzić się szukać pomocy!

Reklama

Kolejną inicjatywą, o której warto wspomnieć jest „Wybur zajęć – widzisz błąd?”, który niedawno rozpoczęliśmy. Porusza on zagadnienie obieralności zajęć. Jako studenci mamy prawo do wybierania 30% zajęć, które przewiduje nasz program. Niestety nie zawsze prawo to jest przestrzegane na uczelniach. Stąd pomysł na realizację tego projektu! Wierzę, że dzięki niemu uda nam się wprowadzić projakościowe rozwiązania na uczelniach, które pomogą indywidualizować program studiów.

Mówiłeś również o wsparciu samorządów studenckich w całej Polsce. Czy mógłbyś rozwinąć ten temat?

MG: Z ogromną chęcią. Jako PSRP organizujemy konferencje, podczas których przedstawiciele samorządów studenckich z całej Polski mogą poznać się, wymienić doświadczeniem oraz rozwinąć swoje kompetencje w przeróżnych dziedzinach. Świetnym przykładem jest Konferencja Ekspertów Praw Studenta – w sierpniu VIII edycja, podczas której szkoliliśmy samorządowców z zakresu praw i obowiązków studentów oraz przygotowaliśmy ich do prowadzenia szkoleń z tej tematyki. Po powrocie do swoich uczelni, to właśnie oni przeszkolą i będą uświadamiać o prawach swoje młodsze ko-leżanki i młodszych kolegów.

Brzmi jak ogrom pracy! Musisz mieć niesamowity zespół, aby wszystko działało jak w zegarku.

MG: Parlament Studentów RP tworzą niesamowici ludzie. Są to osoby z całej Polski, z różnego typu uczelni, z ogromem umiejętności i chęcią, aby robić „coś” dla innych studentów. Działalność w samorządności studenckiej jest niebywałym przeżyciem i mógłbym z całego serca polecić ją każdemu studentowi.

W jaki sposób można zaangażować się w tego typu działalność?

MG: Bardzo prosto! Wystarczy zgłosić się do samorządu studenckiego na swojej uczelni. Zazwyczaj na początku roku akademickiego prowadzą rekrutację, więc to idealny moment, aby rozpocząć samorządową przygodę. Jeśli ktoś chciałaby działać na poziomie ogólnopolskim, może wziąć udział w rekrutacji do Komisji PSRP. Na naszej stronie www. psrp.org.pl lub na Facebooku „Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej” znajdzie wszelkie potrzebne informacje.