Wygląd

Znika zapis zobowiązujący uczniów do dbania o wygląd. W zapisie dotyczącym przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły, zrezygnowano z wyrażenia dotyczącego dbania o schludny wygląd – piszą autorzy ustawy zmieniającej prawo oświatowe. Powód? Zmiana nastąpiła w związku ze zgłaszanym w tej kwestii przez uczniów, rodziców i nauczycieli wątpliwościami dotyczącymi zakresu pojęcia "schludny", jako bardzo szeroko rozumiany i nieprecyzyjny.

Telefon komórkowy w szkole

Czy uczniowie mogą czy nie mogą mieć telefon w szkole - o tym zadecydują władze szkolne. Ale – i na tym polega główna zmiana - to już będzie nakazywać ustawa: uczeń musi się tego posłuchać. "Doprecyzowany został przepis dotyczący korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. Uznając, że w tej kwestii szkoły przyjmują bardzo różne rozwiązania począwszy od regulacji mówiących o nieprzynoszeniu takich urządzeń poza wyznaczonymi terminami, a skończywszy na nieograniczonej możliwości korzystania z nich poza zajęciami edukacyjnymi i podczas przerw, wprowadzony został zapis obligujący uczniów do przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych" – tłumaczą autorzy nowych przepisów.

Usprawiedliwienia przez ucznia

18-latek może usprawiedliwić swoją nieobecność w szkole. Teoretycznie część szkół już teraz to uznawała. Jednak nie wszystkie. Przepis mówiący o usprawiedliwianiu nieobecności na zajęciach edukacyjnych rozszerzono o zapis dotyczący określenia w statucie form usprawiedliwiania nieobecności przez osoby pełnoletnie. Brak takiej regulacji powodował, że szkoły niejednokrotnie nie uznawały w tej kwestii praw przysługujących uczniom pełnoletnim – wyjaśniają autorzy ustawy.