Rząd nie ogranicza dyrektorom przedszkoli pomysłów na opiekę nad dziećmi - przekonywał szef rządu na konferencji. Donald Tusk uważa, że środki z budżetu państwa, które są wydawane na opiekę przedszkolną, powinny wystarczyć na zapewnienie dzieciom różnych zajęć rozwojowych.

Reklama

Rząd przeznaczył duże środki na upowszechnienie oświaty przedszkolnej - przypomniał premier. Samorządy otrzymały też dodatkowe środki w związki z decyzją o obniżeniu opłat za korzystanie z przedszkoli. Donald Tusk podkreślił, że dyrektorzy mają obowiązek realizacji podstawy programowej, a ta uwzględnia zajęcia, za które dotąd rodzice płacili dodatkowo. Chodzi między innymi o rytmikę, warsztaty, opiekę logopedyczną, zajęcia ruchowe, wycieczki edukacyjne, zajęcia teatralne, plastykę czy naukę pływania.

Skoro te typy zajęć znajdują się w podstawie programowej, to opiekunowie powinni przedszkolakom je zapewnić - stwierdził Donald Tusk. Nie powinny być to zajęcia dodatkowe i dodatkowo płatne - dodał.

Rodzicom premier przypomniał, że przedszkole to nie miejsce do nauki, ale do opieki i zabawy z elementami nauki. Zachęcił też rodziców, by wymagali od przedszkoli i samorządów, by zajęcia podczas pobytu w przedszkolach były różnorodne i ciekawe.