W teście z wiedzy humanistycznej mogą się znaleźć pytania z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki i muzyki. Potrwa on dwie godziny, dla uczniów z różnymi dysfunkcjami może być przedłużony o dodatkową godzinę.

Reklama

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do niego w tym tygodniu to będzie go pisać w drugim terminie. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w połowie czerwca.

Wynik egzaminu z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Test z języka obcego ma tylko diagnozować jego znajomość przez ucznia.