"Nie dotarły do nas informacje o jakichkolwiek nieprawidłowościach czy incydentach, które mogłyby zakłócić przebieg dzisiejszego egzaminu" - powiedział Mosiek. Egzamin gimnazjalny rozpoczął się o godz. 9:00. Trwał dwie godziny; uczniowie z różnymi dysfunkcjami mogli pisać go godzinę dłużej. Arkusze testu rozwiązywanego przez gimnazjalistów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować na swojej stronie internetowej (www.cke.edu.pl) jeszcze w środę.

Reklama

Wszyscy uczniowie w Polsce pisali taki sam test. Prace zostały zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w połowie czerwca.

Test z wiedzy matematyczno-przyrodniczej jest jedną z trzech części egzaminu gimnazjalnego. We wtorek uczniowie pisali pierwszą jego część - test z wiedzy humanistycznej. W czwartek będą rozwiązywali trzecią - test ze znajomości języka obcego.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisać w drugim terminie - 6, 7 i 9 czerwca.

Wynik egzaminu z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Test z języka obcego ma tylko diagnozować jego znajomość przez ucznia.