Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) jest kartą z tworzywa sztucznego, wyposażoną w chip podobny do tego na kartach kredytowych. Na ELS znajduje się imię i nazwisko właściciela oraz jego zdjęcie. W przypadku zgubienia legitymacji możliwe jest odzyskanie niewykorzystanej części biletu i przekodowanie go na nową ELS.

Reklama

Jak poinformował rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Andrzej Skwarek, porozumienia w sprawie kodowania biletów na ELS podpisane zostały dotychczas z 19 warszawskimi uczelniami, na których uczy się ok. 350 tys. studentów. Prowadzone są też rozmowy z kolejnymi szkołami wyższymi.

Obecnie z takiego udogodnienia mogą korzystać studenci następujących uczelni: Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Muzyczny, Akademia L. Koźmińskiego (dawniej WSPiZ), Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Sztuk Pięknych, Uczelnia Łazarskiego (dawniej WSHiP), Wyższa Szkoła Komunikacji i Mediów Społecznych, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, Akademia Teatralna, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania.

Jak dodał Skwarek, w przyszłości możliwe będzie kodowanie biletów warszawskiej komunikacji miejskiej także na innych nośnikach. Już dziś, dzięki porozumieniu z urzędem dzielnicy Bemowo, bilety ZTM na swoich elektronicznych legitymacjach mogą kodować uczniowie jednego z tamtejszych gimnazjów.