Cały projekt będzie kosztował 2,3 mln zł, z czego niemal 2 mln to pieniądze unijne.

Reklama

Politechnika zapowiada, że platforma będzie kompilacją wielu serwisów. W ramach projektu zakupione zostaną zestawy komputerowe i serwery.

Portal Wykładowcy to wirtualna platforma edukacyjna, która umożliwi studentom kontakt z wykładowcami, np. w formie czatu lub forum dyskusyjnego. Udostępniane będą tutaj także materiały z wykładów i ćwiczeń.

e-Uczelnia to portal internetowy zapewniający obsługę „back office” i „front office”. Część „back office” pozwoli na przepływ dokumentów pomiędzy pracownikami. System ten będzie obsługiwał również elektroniczną legitymację studencką. Część „front office" pozwoli na publikację określonych treści na łamach portalu Uczelni. Serwisem zarządzać będą studenci, pracownicy i sympatycy uczelni.

e-Dziekanat to portal, który umożliwi studentom załatwianie spraw studenckich on-line. Zapewni on obsługę dziekanatu w zakresie danych m.in. o studentach, kadrze, przedmiotach, zajęciach, rozliczeniach, ocenach i planach zajęć.e-Biblioteka to system, który umożliwi studentom korzystanie z biblioteki przez Internet. Zapewni on dostęp do zasobów biblioteki głównej i bibliotek wydziałowych. Do dyspozycji czytelników będą tutaj publikacje naukowe, czasopisma i książek on-line.

e-Rekrutacja to system, który umożliwi pełne prowadzenie rekrutacji na studia w formie elektronicznej. Kandydaci znajdą tutaj wydruki zaświadczeń i raportów, zautomatyzowane rankingi i oceny kandydatów.

Business Intelligence, czyli hurtownie danych pozwolą na kompleksową kontrolę kosztów kształcenia, terminów wnoszenia opłat, wysokości udzielanych ulg.

System Zarządzania Jakością pozwoli na ciągłe monitorowanie procesów zachodzących wewnątrz uczelni, co z kolei pozwoli na zasilanie hurtowni danych systemu Business Intelligence. Ponadto wspomoże procesy ciągłego doskonalenia pracy uczelni.

Publiczne Punkty Dostępu do Internetu będą pełniły funkcje informacyjno-usługowe dla studentów, interesantów i pracowników Politechniki w dostępnych dla nich obiektach Uczelni. Będą oni mogli skorzystać zarówno z bezprzewodowej sieci internetowej jak i z terminali multimedialnych, czyli tzw. Infokiosków.