W ramach działania "Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora +badania i rozwój+" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, kielecka uczelnia złożyła dziewięć projektów.

Reklama

Na wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska wyremontowane zostanie laboratorium Biologii Środowiskowej i Mikroklimatu. Placówka badająca mikroklimat pomieszczeń zostanie wyposażona m. in. w aparaturę do badań mikrobiologicznych i badań fizyki budowli.

Nowe stanowiska dydaktyczne, aparatura i oprogramowanie pozwalające wykonywać innowacyjne badania i pomiary w dziedzinach takich jak: elektronika, informatyka i telekomunikacja, otrzyma 16 laboratoriów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Z kolei cztery laboratoria Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn zostaną wyposażone w urządzenia: mikroobróbki powierzchni, do badania materiałów odlewniczych, mikroskopy optyczne oraz defektoskop, umożliwiający badania materiałowe elementów, które nie mogą być narażone na uszkodzenie.

Koszt remontów i wyposażenia laboratoriów to ponad 3,3 mln zł. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków unijnych w 85 proc.

Obecnie na czterech wydziałach Politechniki Świętokrzyskiej kształci się ok. 8,5 tys. studentów w ramach 12 kierunków i ponad 33 specjalności. Uczelnia oferuje studia I, II i III stopnia. Posiada prawo doktoryzowania w sześciu dyscyplinach technicznych oraz habilitacji w dwóch dyscyplinach. Zatrudnia 387 nauczycieli akademickich.