Rektor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Ksawery Piwocki i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podpiszą w czwartek umowę dotyczącą finansowania budowy nowego i rewitalizacji przedwojennego budynku uczelni przy Wybrzeżu Kościuszkowskim. Koszt tej inwestycji wyniesie 65,5 mln zł, z czego 41 mln zł będzie pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Reklama

W nowym budynku, który zostanie oddany do użytku w 2013 roku, będą mieściły się nowe wydziały uczelni: utworzony w 2009 roku Wydział Sztuki Mediów i Scenografii, oraz tworzony właśnie Wydział Teorii Sztuki kształcący przyszłych animatorów kultury, krytyków sztuki, kuratorów wystaw.

Budowa nowego i rewitalizacja starego budynku przeprowadzona zostanie na podstawie planu autorstwa pracowni JEMS Architekci, która wygrała konkurs przeprowadzony w 2008 roku. Nowy budynek będzie miał 9 tys. m kw. powierzchni, będą się w nim mieściły sale wykładowe, pracownie rzeźby i multimediów, sale wykładowe, a także sala widowiskowa z widownią dla 260 widzów.

Projektowany nowy budynek będzie na każdym poziomie połączony ze starym budynkiem przekazanym ASP przez Fundację Kierbedziów w 1914 roku, którego elewacji przywrócony zostanie historyczny wygląd. W budynku tym, obok mieszczącego się tam dotychczas Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, znajdą się pomieszczenia Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (jednej z największych firm konserwatorskich w Polsce), a także mające powstać Pogotowie Konserwatorskie (pomysł utworzenia takiej instytucji pojawił się po tegorocznej powodzi).

Projektowana rozbudowa to pierwsza po wojnie inwestycja budowlana warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych; pozwoli ona na otwarcie w przyszłości nowych kierunków studiów.

Reklama