W środę odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycję.

Reklama

Jak poinformował rektor AGH prof. Antoni Tajduś, czterokondygnacyjny budynek pomieści sale wykładowe, seminaryjne, laboratoria, pomieszczenia dla doktorantów i osób pracujących przy realizacji projektów europejskich oraz pokoje gościnne dla zapraszanych wykładowców.

Budynek pozwoli pomieścić specjalistyczną aparaturę i sprzęt komputerowy Katedry Informatyki AGH.

Według władz uczelni nowa inwestycja jest odpowiedzią na konieczność zwiększenia liczby kształconych inżynierów informatyków. Rozwój tej gałęzi przemysłu znalazł się wśród strategicznych działań podejmowanych przez władze województwa małopolskiego i krakowskiej uczelni.

Budowa Centrum Informatyki AGH otrzymała 55 mln zł unijnego wsparcia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w którym została wpisana na listę zadań szczególnie istotnych dla rozwoju regionu.

W sumie AGH otrzymała wsparcie z MRPO na sześć projektów, których łączna wartość wynosi ponad 96 mln zł, z czego unijne dofinansowanie przekracza 66 mln zł.