Senat uczelni uhonorował prof. Jerzego Buzka "za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie technologii chemicznej, propagowanie proekologicznych rozwiązań w energetyce oraz promowanie rozwoju nauki w swojej działalności społeczno-politycznej". Wnioskowała o to rada Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Reklama

Promotorem doktoratu był prof. Mirosław Handke, a recenzentami rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karol Musioł oraz prof. Andrzej Ziębik z Politechniki Śląskiej i prof. Andrzej Wiszniewski z Politechniki Wrocławskiej.

"Profesor Jerzy Buzek jest człowiekiem ogromnie poważanym przez środowiska naukowe oraz polityczne. Szybko przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej - od studiów w Politechnice Śląskiej, po tytuł profesorski i tytuły doktora honoris causa uniwersytetów w Seulu, Dortmundzie, Isparcie, Politechniki Opolskiej, Politechniki Śląskiej i Łódzkiej" - powiedział na początku uroczystości rektor AGH prof. Antoni Tajduś.

"Panie przewodniczący, zawsze widział pan wyraźnie, czego potrzebuje nasz kraj i nie bał się trudnych zadań i niepopularnych decyzji, nie obiecywał, lecz realizował najtrudniejsze wyzwania. Europa i świat doceniły, że potrafi pan dzięki temu łączyć, a nie dzielić" - mówił rektor do Jerzego Buzka.

Tajduś wymieniał zasługi Buzka dla uczelni. "Prof. Buzek podkreślał, że Polska musi stać się liderem czystych technologii węglowych - i stało się. 16 grudnia 2009 roku zarząd Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w Budapeszcie ogłosił wyniki konkursu w ramach Wspólnoty Wiedzy i Innowacji na utworzenie pierwszych Węzłów Wiedzy i Innowacji. Wśród sześciu zwycięzców znalazła się Polska, a AGH przewodzi tym konsorcjom" - mówił prof. Tajduś.Jak podkreślił w laudacji prof. Handke, nawiązując do słów innego promotora prof. Wiszniewskiego, "są ludzie, których osobowość i dokonania nie dają się pomieścić nawet w najdłuższej recenzji. Taką osobą jest niewątpliwie doktor honorowy AGH prof. Jerzy Buzek".

Prof. Buzek, dziękując za wyróżnienie, odwołał się do pierwszych doktorów h.c. krakowskiej uczelni z 1923 r. - prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i Wojciecha Korfantego. "Stając w tym towarzystwie wielkich ludzi czuję się nadzwyczaj uhonorowany i nadzwyczaj zaszczycony" - powiedział. Podkreślał wyzwania, jakie stoją przed krakowską uczelnią, związane z budową europejskiej przyszłości i wymagające współpracy z ośrodkami naukowymi i przemysłowymi.

"Praca badawcza i służba publiczna w istocie rzeczy mają wiele podobieństw. Muszą je mieć, jeśli chcą przysparzać dobra wspólnego, poszerzać granice wiedzy, przyczyniać się do rozwoju kraju. Odwaga w myśleniu polityka i śmiałość w myśleniu badacza muszą mieć ciąg dalszy w praktyce. Umysł otwarty potrzebny jest zarówno uczonemu, jak i politykowi. Dlatego nauka i polityka, pomimo trudu i napięć, które przynoszą, najpełniej uczą nas sensu i urody życia. Muszę zapewnić, że ja z tego wielekroć korzystam. I życzmy sobie wszyscy, abyśmy taką urodę życia mogli na każdym kroku doświadczyć" - powiedział Buzek.

Reklama

Było to 110. tego typu wyróżnienie w historii krakowskiej uczelni. Gratulacje nowemu doktorowi h.c. składała m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. Obecny był minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller, przedstawiciele władz samorządowych i rektorzy krakowskich uczelni.

Wcześniej prof. Buzek wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budynek Centrum Ceramiki AGH przy al. Mickiewicza 30. Obiekt pozwoli pomieścić specjalistyczną aparaturę i sprzęt naukowo-dydaktyczny Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz zapewni właściwe warunki kształcenia rosnącej liczbie studentów.

Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączny koszt przedsięwzięcia oszacowany został na 32,34 mln zł.

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki jest jednostką unikatową w skali kraju, współpracującą z przemysłem i kształcącą na kierunkach: technologia chemiczna, inżynieria materiałowa oraz makrokierunku ceramika.