Inne
Reklama

Spotkanie w Wydziale Nauk Społecznych WSP TWP w Warszawie było zorganizowane przy okazji wydania przez Akademickie Biuro Karier bezpłatnego poradnika o tym, jak poruszać się po rynku pracy pt. "Rynek pracy otwarty dla wszystkich". W imprezie wzięło udział blisko 40 gości zainteresowanych problematyką społeczną - w tym mieszkańcy warszawskiej dzielnicy Ochota, pracownicy uczelni i studenci.

Moderatorem spotkania był redaktor Krzysztof Ziemiec. W spotkaniu brali również udział: ekspert z zakresu polityki społecznej, reprezentujący środowisko naukowców - dr Mirosław Grewiński, współautorzy książki z Akademickiego Biura Karier - Magdalena Zawal, Tomasz Dudziński, Iwona Buza oraz dr Marcin Bąkiewicz - redaktor poradnika, p.o. dziekana Wydziału Nauk Społecznych WSP TWP w Warszawie.

Po dokonaniu krótkiej prezentacji książki rozpoczęła się dyskusja nad kwestiami społecznymi w Polsce. Goście - zarówno eksperci, jak i osoby z widowni - wskazywali na błędy popełnione w ciągu ostatnich 20 lat w ramach polityki społecznej. Bardzo ciekawymi kwestiami poruszonymi przez obecnych były problemy likwidacji PGR oraz spółdzielczości inwalidów, które obecnie wracają m.in. w formie spółdzielni socjalnych.

Obecni goście zwracali też uwagę na problemy demograficzne jako efekt braku spójnej polityki społecznej w obrębie rodziny. Przewidywanym efektem tej sytuacji ma być zmniejszenie w ciągu najbliższych czterdziestu lat o 20% liczby pracujących osób.

Również ważnym zagadnieniem, na który zwrócili uwagę eksperci było bezrobocie wśród młodzieży, brak wykorzystania potencjału absolwentów studiów wyższych oraz brak zatrudnienia wśród osób wracających do polski z zagranicy.Ostatnie, najciekawsze pytanie na koniec dyskusji zadał Krzysztof Ziemiec, prosząc uczestników o propozycję na temat tego, o co należy zapytać uczestników debaty prezydenckiej. W odpowiedzi uczestnicy uznali, że najważniejsze jest przedstawienie przez polityków pomysłów na zagospodarowanie potencjału młodzieży oraz rodziny.

"Spotkanie było udane" - mówi Zbigniew Dąbrowski, dyrektor ds. marketingu i PR w WSP TWP w Warszawie. "Szczególnie jesteśmy zadowoleni z tego, że zdołaliśmy zainteresować dyskusją osoby, dla których kwestie społeczne nie są obojętne. O dużej reprezentacji tych osób na spotkaniu świadczyła gorąca dyskusja w trakcie samej imprezy oraz po jej zakończeniu w kuluarach".

Patronem imprezy był Polski Związek Firm Public Relations oraz serwis Gazetaprawna.pl. Wydarzenie było współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.