Odniósł się w ten sposób do konwencji Platformy Obywatelskiej, podczas której politycy partii Donalda Tuska krytykowali reformy w systemie edukacji.

Reklama