Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o najnowszej edycji ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA).

Gdzie najlepiej pracować po studiach?

Zaskakiwać może informacja, że absolwenci uczelni z mniejszych miast mają wyższe zarobki niż ich odpowiednicy z metropolii.

Reklama

Jak informuje resort nowe dane dotyczą zarobków absolwentów, którzy ukończyli studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie w 2022 roku. Mediana zarobków wynosi 5 488,24 zł dla absolwentów uczelni z małych miast i 5 374,81 zł dla tych z dużych miast.

Mniejsze miasta przyciągają studentów?

Najniższe zarobki mają absolwenci uczelni z miast na prawach powiatu poniżej 500 tys. mieszkańców, z medianą 4 835,33 zł.

Badania wykazały, że większość absolwentów, niezależnie od wielkości miasta, w którym studiowali, mieszka po studiach w mniejszych miejscowościach. Mniej niż 40 proc. absolwentów z największych miast pozostaje w podobnie dużych ośrodkach.

Tu po studiach zarabia się najlepiej

Jak się okazuje rok po studiach najwyższe zarobki mają absolwenci mieszkający naMazowszu, gdzie przeciętne wynagrodzenie wynosi 5 791,53 zł, podczas gdy najniższe zarobki odnotowano w województwie podlaskim (4 697,55 zł).

Czym jest system monitorowania ELA?

To ogólnopolski projekt, który dostarcza wiarygodnych informacji o sytuacji absolwentów polskich uczelni na rynku pracy. Badania opierają się na danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i systemu POL-on. ELA umożliwia monitorowanie ekonomicznych losów absolwentów wszystkich polskich szkół wyższych. Dzięki temu można dowiedzieć się, ile zarabiają po studiach, jak szybko znajdują pracę i w jakiej formie są zatrudniani.