Barbara Nowacka, nowa szefowa resortu edukacji, już na początku swojej kadencji wprowadziła szereg zmian. Jedną z pierwszych decyzji było wprowadzenie zakazu zadawania prac domowych, z wyjątkiem określonych sytuacji, oraz podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli. Te kroki mają na celu poprawę warunków nauki i pracy w szkołach.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

W jakim celu wprowadza się te zmiany?

Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie programu nauczania do współczesnych potrzeb oraz poprawę warunków higienicznych w szkołach. Redukcja obciążenia uczniów, większy nacisk na praktyczne aspekty edukacji oraz ulepszenie warunków pracy nauczycieli mają na celu zwiększenie efektywności procesu nauczania i przygotowanie młodzieży do przyszłych wyzwań.

Barbara Nowacka zaznacza, że przyszłość polskiego systemu edukacji stawia na większą elastyczność i praktyczność. Podkreśla, że kluczowe jest, aby nauka miała zastosowanie w życiu codziennym, a szkoły tworzyły przyjazne środowisko zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Nowe inicjatywy mają na celu nie tylko poprawę wyników edukacyjnych, lecz także zwiększenie zainteresowania uczniów nauką poprzez bardziej praktyczne podejście do kształcenia.

Reklama

Uszczuplone treści nauczania

Uszczuplone zostały treści nauczania następujących przedmiotów:

 • W szkole podstawowej (klasy IV–VIII): z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka łacińskiego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego – kaszubskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki oraz informatyki.
 • W liceum ogólnokształcącym i technikum: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka łacińskiego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego – kaszubskiego, historii, historii i teraźniejszości, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki, informatyki, filozofii, języka łacińskiego i kultury antycznej, historii muzyki, historii sztuki.
 • W branżowej szkole I stopnia: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego – kaszubskiego, historii, matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki, informatyki.
 • W branżowej szkole II stopnia: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego – kaszubskiego, matematyki, informatyki.

Jakie zmiany w postawie programowej?

Od 1 września 2024 roku wejdzie w życie zaktualizowana podstawa programowa dla 18 przedmiotów, zawierająca kluczowe zmiany. Oto główne nowości:

 • Wydłużenie terminu na testy sprawnościowe: Lekcje wychowania fizycznego będą obejmować możliwość przeprowadzenia testów sprawnościowych do końca lutego.
 • Zmniejszenie liczby złożonych zadań matematycznych: Program nauczania matematyki został ograniczony pod względem liczby zadań wymagających zaawansowanych umiejętności, natomiast na lekcjach fizyki zrezygnowano z kilku bardziej zaawansowanych zagadnień.
 • Wprowadzenie nauki pierwszej pomocy: Uczniowie klas I-III szkół podstawowych będą uczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w ramach edukacji przyrodniczej.
 • Zintegrowanie języka niemieckiego: Język niemiecki, nauczany jako język mniejszości narodowej lub etnicznej, nie będzie miał odrębnej podstawy programowej.
 • Modyfikacje w nauczaniu filozofii: Usunięto kilka zagadnień z filozofii, zwiększając nacisk na praktyczne zastosowanie wiedzy oraz ograniczając odniesienia do współczesnych nauk przyrodniczych.
 • Usunięcie z wymagań egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty obowiązku znajomości krótkich utworów, w tym poezji i dzieł poznawanych we fragmentach.
 • Aktualizacja listy lektur: W szkołach podstawowych zmodyfikowano listę lektur obowiązkowych, usuwając między innymi: "W pustyni i w puszczy" H. Sienkiewicza, "Katarynkę" B. Prusa oraz "Żonę modną" I. Krasickiego. Natomiast "Pan Tadeusz" A. Mickiewicza, "Syzyfowe prace" S. Żeromskiego i "Quo vadis" H. Sienkiewicza będą omawiane we fragmentach. W szkołach ponadpodstawowych z listy zniknęły "Romeo i Julia" W. Szekspira, "Konrad Wallenrod" A. Mickiewicza oraz "Kordian" J. Słowackiego, a fragmenty "Potopu" H. Sienkiewicza, "Chłopów" W. Reymonta i "Innego Świata" G. Herlinga-Grudzińskiego będą omawiane na lekcjach.

Te zmiany mają na celu dostosowanie programu nauczania do współczesnych potrzeb edukacyjnych i literackich.

Zmiany w szkolnych toaletach

Poza zmianami w podstawie programowej wprowadzone zostaną nowe wytyczne dotyczące higieny w szkolnych toaletach. Obecne przepisy wymagają, aby szkoły zapewniały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków do higieny osobistej w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych. Od 11 lipca 2024 roku nowe przepisy zaostrzą te standardy, wprowadzając jeszcze wyższe wymagania dotyczące higieny w szkolnych toaletach. Ministerstwo Edukacji ustaliło nowe wytyczne, zgodnie z którymi każda szkolna toaleta musi być wyposażona w mydło do rąk, ręczniki papierowe lub suszarki do rąk oraz papier toaletowy.

Plastikowe legitymacje

Nie należy zapominać także, że od 12 lipca 2024 roku wchodzą istotne zmiany dotyczące wydawania legitymacji uczniowskich. Szkoły będą zobowiązane do wydawania legitymacji wyłącznie w formie plastikowych kart, tzw. eLegitymacji. Po tym terminie nie będzie możliwe wydawanie duplikatów w formie papierowej. Warto zauważyć, że legitymacje wydane przed 16 czerwca 2023 roku pozostaną ważne do momentu ukończenia nauki przez ucznia w danej szkole.

Teraz szkoły i samorządy mają możliwość zakupu drukarek do samodzielnego personalizowania kart, co może być bardziej ekonomiczne w większych gminach niż korzystanie z usług zewnętrznych firm. Oprócz tradycyjnych plastikowych legitymacji szkoły będą miały także opcję wydawania mLegitymacji – elektronicznych dokumentów przechowywanych i wyświetlanych na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony.