Co z zespołem ds. pragmatyki zawodu nauczycieli?

ZNP podkreśliło, że zespół ekspertów powołanych przez MEN nie rozpoczął jeszcze prac. Przypomnijmy, mowa o grupie powołanej pod koniec kwietnia na skutek propozycji związkowców. Zespół ds. pragmatyki zawodu nauczycieli miał docelowo pracować nad konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi takich zagadnień jak:

  • płace nauczycieli,
  • awans zawodowy oraz ocena pracy nauczycieli,
  • odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli,
  • nauczycielskie emerytury i świadczenia kompensacyjne,
  • doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Reklama

Podczas konferencji podkreślono jednak, że do tej pory nie zorganizowano spotkania zespołu. "Mamy połowę czerwca i do tej pory nic się nie wydarzyło. Owszem zespół został powołany, partnerzy społeczni wyłonili swoich przedstawicieli, na czele tego zespołu stoi pani minister Barbara Nowacka, ale nauczyciele pytają: co z tego?" – wyjaśnił w trakcie spotkania prezes ZNP Sławomir Broniarz. Jak podaje portalsamorzadowy.pl, MEN już ustaliło datę pierwszego spotkania zespołu – to odbędzie się w czwartek 20 czerwca. "(…) nie tylko my wykazujemy, że zmarnowane zostało pół roku" – mówi na łamach portalu przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Forum – Oświata" Sławomir Wittkowicz. Przedstawiciele organizacji związanych z oświatą liczą, że resort edukacji przyspieszy prace, a kluczowe rozmowy odbędą się jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Reklama

ZNP wraca do rozmów o płacach i warunkach pracy

W trakcie konferencji przypomniano, że wciąż nie zostało rozwiązanych wiele kwestii dotyczących warunków i czasu pracy nauczycieli. Po wdrożeniu ostatniej serii podwyżek płac zwracano uwagę m.in. na kwestię wynagrodzeń nauczycieli mianowanych. Jak wyjaśniła wiceprezes ZNP Urszula Woźniak w ciągu najbliższych miesięcy związkowcy chcą omówić "ustalenie poziomu wzrostu wynagrodzeń w 2025 r. oraz zwiększenie wysokości płac nauczycieli mianowanych – tak, by były one odczuwalnie wyższe niż wynagrodzenie nauczyciela początkującego". Jak podkreśliła, kwestia podniesienia płac nauczycieli mianowanych została wpisana do protokołu rozbieżności do rozporządzenia o minimalnych stawkach wynagrodzenia nauczycieli. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego wynosi obecnie 4908 zł brutto, w przypadku nauczyciela mianowanego jest to 5057 zł brutto.

Emerytury stażowe i urlop dla poratowania zdrowia

Związkowcy chcą też po raz kolejny rozmawiać o projekcie, który ZNP przedstawiło w Sejmie – chodzi o inicjatywę powiązania płac nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Kolejne kwestie, które zdaniem ZNP wymagają w najbliższym czasie negocjacji, to temat urlopu dla poratowania zdrowia, który po ostatnich zmianach nie będzie od września przysługiwał pedagogom przechodzącym na emeryturę stażową.