W świecie, w którym żyjemy często zatomizowanym, pełnym wewnętrznych migracji i zabiegania, zapominamy o tym jak ważne jest życie razem, bycie razem, jak ważna jest solidarność międzypokoleniowa, jak dla każdego dziecka ważny jest kontakt z dziadkami, i jak dla każdego dziadka czy babci, osoby starszej ważny jest kontakt z młodym pokoleniem - mówiła niedawno ministra edukacji Barbara Nowacka.

Reklama

Zaznaczyła, że dzieci korzystają z doświadczenia osób starszych, z ich wiedzy, często historycznej, uczą się kompetencji społecznych. A i dzieci mogą wiele nauczyć dziadków, mogą pokazać, w jaki sposób obsługiwać nowoczesne narzędzia, jakich słów warto używać, jak poruszać się w nowym cyfrowym świecie - dodała.

Podkreliła jednocześnie, że "solidarność nie dzieje się sama, trzeba o nią dbać i ją pielęgnować". Dodała, że w tym obszarze warto zachęcić szkoły do współdziałania. "Z panią ministrą Okłą-Drewnowicz wielokrotnie rozmawiałyśmy o możliwościach współpracy, otwarciu szkoły również na osoby starsze, wsparcie ich".

Chciałyśmy powiedzieć, że od jesieni tego roku rozpoczynamy działania na rzecz szkoły międzypokoleniowej, szkoły otwartej, szkoły, w której edukacja polega też na włączaniu osób starszych i wsparciu młodzieży w uczeniu się osób starszych - zapowiedziała Nowacka.

Reklama

"Szkoła międzypokoleniowa" to szansa na aktywizację seniorów i ożywienie pustoszejących szkół

Dodała, że to szczególnie ważne w małych miejscowościach, malutkich wiejskich szkołach, które - jak zaznaczyła - gdyby mogły być otwarte, stałyby się m.in. realnym centrum współpracy międzypokoleniowej.

Ministra ds. polityki senioralne poinformowała, że projekt "Szkoła międzypokoleniowa" polegać będzie na udostępnianiu szkół na różnego rodzaju zajęcia z udziałem seniorów, np. z kompetencji cyfrowych. Szczególnie ma to dotyczyć placówek, które ze względu na niż demograficzny pustoszeją. Szkoły będą otwierały swoje przestrzenie tak, by w tych budynkach mogły razem działać dzieci, młodzież i osoby starsze - powiedziała Okła-Drewnowicz.

Podkreśliła, że polityka senioralna państwa musi opierać się na solidarności międzypokoleniowej. Nie ma innego wyjścia, musimy tak budować przestrzeń, by to wyzwanie, jakim jest starzejące się społeczeństwo, było też wartością. Jest to możliwe, jeśli zrozumiemy to jako społeczeństwo i podejmiemy działania na szczeblu edukacyjnym - podkreśliła ministra ds. polityki senioralnej.

Szefowa MEN przypomniała, że jej resort prowadził już podobne działania w formie pilotażowej, w których uczestniczyło ponad 120 szkół. Były one popołudniami i wieczorem otwarte dla seniorów. Zakładamy też, że nie będzie się to ograniczało tylko do działalności cyfrowej, ale i do różnych innych działań - powiedziała Nowacka.