Konkurs jest częścią projektu „"Eksperymentalne wprowadzenie modułowych e-podręczników i opracowanie koncepcji zaawansowanych technologicznie e-materiałów wspomagających nowoczesne metody nauczania i uczenia się", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Reklama

E-podręczniki. Główny cel

Głównym celem konkursu jest selekcja 12 szkół podstawowych, które będą miejscem eksperymentalnego wprowadzenia modułowych e-podręczników do 12 przedmiotów: biologii, przyrody, chemii, fizyki, geografii, matematyki, informatyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, muzyki i plastyki, które będą dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE).

Konkurs ma na celu sprawdzenie w praktyce innowacyjnego rozwiązania dydaktycznego, jakim są modułowe e-podręczniki, w szkołach podstawowych.

Eksperyment ma na celu opracowanie strategii, które pomogą nauczycielom dostosować się do pracy z wykorzystaniem modułowych e-podręczników, które umożliwiają zwiększenie roli samokształcenia w procesie uczenia się uczniów.

Do kiedy?

Konkurs trwa od 13.05.2024 r. do 28.06.2024 r.

Jak zapowiedziano eksperyment potrwa przez jeden rok szkolny – 2024/2025, tj. od 01 września 2024 r. do 31 sierpnia 2025 r.

Szkolenie dla nauczycieli

Nauczyciele wezmą udział w kompleksowym szkoleniu wprowadzającym w zagadnienia korzystania z modułowych e-podręczników i ZPE oraz warsztatach rozwijających umiejętność pracy z modułowym e-podręcznikiem.