Chęć zdawania matury na poziomie rozszerzonym z filozofii, w 2024 zadeklarowało 2,2 tys. tegorocznych absolwentów.

Reklama
Reklama

Matura 2024 z filozofii. Co było? Arkusze CKE

Już wiadomo z jakimi zadaniami musieli zmierzyć się tegoroczni maturzyści na maturze z filozofii na poziomie rozszerzonym.CKE opublikowała arkusze egzaminacyjne z filozofii w starej i nowej formule. Znajdziesz je pod linkami poniżej:

ARKUSZ CKE – MATURA 2024 FILOZOFIA, POZIOM ROZSZERZONY, FORMUŁA 2023

Matura 2024. Filozofia - poziom rozszerzony [ARKUSZE CKE] / CKE

ARKUSZ CKE – MATURA 2024 FILOZOFIA, POZIOM ROZSZERZONY, FORMUŁA 2015

Matura 2024. Filozofia - poziom rozszerzony [ARKUSZE CKE] / CKE

Matura 2024. Zasady

Matura 2024 rozpoczęła się 7 maja i odbywać się będzie do 25 maja. Część pisemną zaplanowano na dni 7-24 maja, a egzaminy ustne między 11 a 16 maja oraz w dniach 20-25 maja.

W 2024 roku maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym z:

języka polskiego, matematyki, języka obcego.

Poza tym wszyscy tegoroczni abiturienci muszą przystępować do dwóch egzaminów ustnych z:

języka polskiego, języka obcego.

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić też do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. W ramach pisemnych egzaminów na poziomie rozszerzonym, zdający mogą przystąpić maksymalnie do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród tegorocznych maturzystów najczęściej wybieranym przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski, na drugim miejscu jest matematyka, na trzecim – geografia.

Matura - czas trwania egzaminów pisemnych

Egzaminy maturalne trwają od 2 do 4 godzin, w zależności od przedmiotu i poziomu. Najdłużej trwał egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym - 4 godziny. Polski i informatyka na poziomie rozszerzonym - 3,5 godziny.

Przedmioty dodatkowe, poza informatyką, trwać będą 3 godziny. Najmniej czasu przewidziano na egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym, bo tylko 2 godziny.

Natomiast na język obcy na poziomie rozszerzonym przewidziano 2,5 godziny.

Matura 2024 - Kiedy wyniki?

CKE informuje, że informacje o wynikach egzaminu maturalnego zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 9 lipca 2024 roku. I to właśnie 9 lipca ogłoszone zostaną ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Matura 2024 - termin poprawkowy

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko rekrutacji na studia.

Jak co roku przewidziany jest również maturalny egzamin poprawkowy. W tym roku:
Część pisemna odbędzie się 20 sierpnia 2024 r. o godz. 9:00. Natomiast część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2024 r.
Wyniki matury poprawkowej ogłoszone zostaną - 10 września 2024.