Jak robot Prymus zdał maturę?

Prymus, model AI, przygotowywał się do matury na podstawie tej samej wiedzy, co tegoroczni abiturienci. Wyposażony został w podstawę programową oraz system oceny matur. Przystąpił do matury z języka polskiego w tym samym czasie, co 263 tysięcy "ludzkich" maturzystów. I już wiadomo, że ją zdał. Zajęło mu to około 30 minut.

Pracę przygotowaną przez Prymusa oceniło, niezależnie od siebie, trzech nauczycieli, z których dwóch to egzaminatorzy maturalni. Chociaż opinie na jej temat różniły się w detalach, to końcowy wniosek był spójny – praca została oceniona pozytywnie.

Reklama

Eksperyment z udziałem Prymusa

Reklama

Eksperyment z udziałem Prymusa pokazuje, jak rozwój sztucznej inteligencji potęguje rozdźwięk między szkołą a rzeczywistością. Dzisiaj model nauki w szkole opiera się głównie o zapamiętywanie treści. My zaś widzimy potrzebę, aby polska szkoła zmierzała do zrównoważenia wiedzy teoretycznej i praktycznej. Osiągnięcie tego celu wymaga holistycznego podejścia do edukacji, a tym samym znalezienia w niej czasu na rozwijanie kompetencji przyszłości takich jak współpraca, sprawczość, empatia. W umiejętnościach miękkich technologia jeszcze długo nie zastąpi człowieka – mówi Paula Bruszewska, Prezeska Fundacji Zwolnieni z Teorii.

Zmiany w systemie oświaty w Polsce

Fundacja Zwolnieni z Teorii zaprasza do poparcia idei wszystkich zainteresowanych zmianami w systemie oświaty w Polsce. Można to zrobić podpisując List Otwarty, w którym Fundacja podkreśla konieczność pilnego zrównoważenia proporcji między wiedzą a umiejętnościami. Jak piszą inicjatorzy listu: "Trochę mniej teorii, więcej praktyki. Apelujemy o realny czas w szkole na aktywności, które umożliwią uczniom rozwijanie kompetencji przyszłości. (...) proponujemy, aby aktywności uczniów kształtujące kompetencje przyszłości zostały uwzględnione na maturze i w kryteriach rekrutacji na studia".

List podpisało już 40 przedstawicieli edukacji, biznesu, mediów i organizacji pozarządowych.