Do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym, podobnie jak do egzaminu z matematyki i języka obcego musi przystąpić każdy uczeń, który chce otrzymać świadectwo dojrzałości. W tym roku matura zostanie przeprowadzona w dwóch wersjach - Formule 2023 i Formule 2015.

Reklama

Matura z języka polskiego 2024. Najważniejsze informacje

Egzamin rozpocznie się dziś (7 maja) o godzinie 9:00. Należy do niego przystąpić w szkole, do której uczęszcza maturzysta. Czas na wykonanie wszystkich zadań i napisanie wypracowania różni się w zależności od wersji. Uczniowie piszący maturę w Formule 2023 mają 240 minut. W przypadku Formuły 2015 czasu jest znacznie mniej, bo 170 minut.

W pierwszej wersji łącznie do zdobycia jest 60 punktów (25 z części I i II oraz 35 z części III). Oznacza to, że aby uzyskać 30 proc., trzeba zdobyć przynajmniej 18 punktów. Przed przystąpieniem do pracy maturzyści muszą sprawdzić, czy arkusze, które otrzymali są prawidłowe (właściwa formuła, przedmiot i poziom). Konieczne jest też sprawdzenie, czy zgadza się liczba stron.

Matura 2024 z polskiego: Arkusze maturalne - Formuła 2023

Różnice między formułami dotyczą nie tylko ilości czasu, ale również samych arkuszy. Matura w nowszej wersji składa się z trzech części - "Języka polskiego w użyciu", "Testu historycznoliterackiego" i wypracowania. Każda z nich ma sprawdzić inne umiejętności oraz znajomość lektur. Matura w Formule 2023 jest przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. Te wymagania dzielą się na ogólne i szczegółowe.

Pierwsza część arkusza sprawdza zdolność czytania ze zrozumieniem, posługiwania się poprawną polszczyzną oraz tworzenia notatki syntetyzującej. Uczniowie muszą zatem dokładnie przeczytać teksty i odpowiedzieć na dotyczące ich pytania. W drugiej części weryfikowana jest znajomość lektur obowiązkowych. Ostatnia część to wypracowanie. Maturzyści wybierają jeden z dwóch tematów, odwołując się do wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów. Osoby, które piszą maturę w Formule 2023, otrzymają dwa arkusze egzaminacyjne. Pierwszy zawiera zadania z części I i II, zaś drugi część III, czyli tematy wypracowania.

Reklama

Matura 2024: Arkusze maturalne - Formuła 2015

Osoby piszące maturę z języka polskiego w Formule 2015 mają do zdobycia 70 punktów (20 za test i 50 za wypracowanie). Aby uzyskać 30 proc., trzeba zdobyć przynajmniej 21 punktów. Oznacza to, że nie da się zdać egzaminu bez napisania wypracowania. W tym przypadku arkusz również składa się z dwóch części - testu i wypracowania. Całość wygląda podobnie. Uczniowie muszą na początek przeczytać teksty i odpowiedzieć na dotyczące ich pytania. Z uwagi na mniejszą ilość czasu, zadań jest mniej niż w Formule 2023. Dla porównania, w zeszłym roku w starej wersji matury uczniowie musieli wykonać 12 zadań testowych, zaś w nowej wersji 17.

Jeśli chodzi o wypracowanie, maturzyści wybierają jeden z trzech podanych tematów. Pierwsze dwa odnoszą się zwykle do lektur obowiązkowych. Trzeci temat to interpretacja wiersza.

Kiedy wyniki matury z języka polskiego 2024?

Zgodnie z zapowiedziami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyniki matur zostaną opublikowane online we wtorek 9 lipca 2024 roku o godzinie 8:30. Będą dostępne w systemie ZIU, który powstał specjalnie z myślą o uczniach i absolwentach zdających egzaminy.

Dodatkowy termin matury z języka polskiego jest zaplanowany na 3 czerwca 2024 roku, zaś egzamin poprawkowy na 20 sierpnia 2024 roku.