MEN analizuje wyniki projektu pilotażowego

Głównym tematem spotkania była analiza efektów projektu prowadzonego od kwietnia 2022 przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. W ramach zadania placówka współpracowała z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytetem Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Zakończenie projektu jest planowane na kwiecień 2024.

Czego dotyczy projekt?

Reklama

Uczestnicy projektu testowali model międzysektorowego wsparcia uczniów (sektory nauki, edukacji, zdrowia, pomocy społecznej) i ich rodzin w naturalnym środowisku funkcjonowania. W trakcie prac przebadano 22 tys. dzieci ze 105 powiatów. Testowano skuteczność tzw. narzędzi skrinningowych oraz narzędzi do szkolnej oceny funkcjonalnej – badaniem objęto ponad 8,3 tys. uczniów. Przetestowane narzędzia zostaną udostępnione bezpłatnie na platformie online. Projekt przygotowano na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia.

Główne zadania w ramach projektu

Reklama

Jak podaje portal mwm.us.edu.pl kluczowe zadanie wymagało:

  • dokonania analizy zasobów instytucjonalnych oraz form wsparcia środowiskowego przez jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe w sektorze zdrowia, edukacji i pomocy społecznej,
  • integracji działania wokół dziecka, ucznia i rodziny rozumiane poprzez połączenie w jeden instrument wsparcia wielu aktualnych form organizacyjnych wspierających rozwój dziecka,
  • wdrożenia procesu personalizacji wsparcia dla ucznia, rodziny i środowiska pozarodzinnego,
  • wspierania procesu zmian w lokalnym środowisku z uwzględnieniem m.in. zadań jednostek koordynujących (JST), wspierających (PPP, placówki I, II poziomu referencyjnego w ochronie zdrowia) oraz współpracujących (przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe).

IBE przedstawia projekt o dostępności edukacji

W spotkaniu brali również udział przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych. Przedstawiono plany realizacji projektu "Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży". Projekt finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego ma wypracować m.in. narzędzia do pacy z uczniami z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych. W ramach projektu będą szkolone kadry systemu oświaty (wsparcie dla min. 14 tys. osób) i rady pedagogiczne.