Niektórzy uczniowie otrzymają od państwa w roku szkolnym 2023/2024 nawet 400 zł na wyprawkę. Inni mogą liczyć na 300 plus. Czy twojej rodzinie przysługuje to świadczenie? Sprawdź, jakie są warunki i do kiedy należy złożyć odpowiedni wniosek.

Reklama

300 zł na ucznia w ramach programu "Dobry start"

Program "Dobry start" skierowany jest do wszystkich uczniów, którym przysługuje na początku nowego roku szkolnego dodatek w wysokości 300 zł na wyprawkę. W tym przypadku wnioski można składać już od 1 lipca 2023 roku. Pieniądze na zakupy do szkoły przysługują każdej rodzinie, w której jest uczeń – bez względu na dochody.Świadczenie obejmuje dzieci uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 lat. W przypadku dziecka niepełnosprawnego pieniądze wypłacane są do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Co trzeba zrobić, żeby dostać pieniądze na wyprawkę szkolną?

Wsparcie otrzymają ci, którzy na czas złożą odpowiednie wnioski. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka albo np. Opiekun faktyczny. Wniosek dla uczniów przebywających w pieczy zastępczej musi złożyć rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka albo dyrektor placówki, w której przebywa dziecko.

Kogo nie obejmie 300 plus?

Warto pamiętać, że 300 plus nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz realizującym roczne przygotowanie przedszkolne w "zerówce", przedszkolu lub szkole. Rządowy program nie dotyczy też studentów.

Gdzie złożyć dokumenty, aby dostać 300 plus?

W przypadku świadczenia 300 plus dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można złożyć do 30 listopada. Należy to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną. Do wyboru jest, m.in. rządowy portal informacyjno-usługowy emp@tia (www.empatia.mpips.gov.pl), portal PUE ZUS (www.zus.pl) lub bankowość elektroniczna. Wypłata środków nastąpi w formie bezgotówkowej na wskazane przez rodzica lub opiekuna konto bankowe.

Bon 100 zł na ucznia: Dla pobierających zasiłek rodzinny

Zgodnie z zapowiedziami rządu przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego niektóre rodziny mogą otrzymać dodatek w wysokości 100 zł na ucznia. Jest to świadczenie dla rodziców i osób uczących się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego oraz nauki dziecka w "zerówce”. Kwota wypłacana jest jednorazowo i mogą na nią liczyć ci, którzy pobierają zasiłek rodzinny. Termin na składanie wniosków upływa 31 października 2023 roku.