Reklama

Egzamin ósmoklasisty 2023. HARMONOGRAM

W pierwszym dniu egzaminu ósmoklasisty, we wtorek - 23 maja, uczniowie będą pisać egzamin z języka polskiego. W drugim dniu, w środę - 24 maja, będzie egzamin z matematyki. W trzecim dniu, w czwartek - 25 maja, będzie egzamin z języka obcego nowożytnego.

Reklama

Podobnie jak w ubiegłym roku i dwa lata temu egzamin będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – w dniach 12-14 czerwca.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Lektury obowiązkowe

1) Charles Dickens, Opowieść wigilijna;
2) Aleksander Fredro, Zemsta;
3) Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII;
4) Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;
5) Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II,
Pan Tadeusz (całość);
6) Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;
7) Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik;
8) Juliusz Słowacki, Balladyna;
9) wiersze wybranych poetów.
Lektury uzupełniające wybrane przez nauczyciela