Dzięki uprzejmości Rady Rodziny, Edukacji i Wychowania przy Prezydencie RP poznałem arcyciekawe badania CBOS na temat opinii Polaków o stanie edukacji w 2022 r. Zacznijmy od liczb. Na pierwszy rzut oka prowadzą one do umiarkowanie optymistycznych wniosków. Najlepiej oceniane są podstawówki (48 proc. na tak), nieco tylko gorzej licea (47 proc.), technika (45 proc.) i szkoły branżowe (dawniej zawodówki; 39 proc.).

Reklama

Podstawówki mają także najwięcej oponentów (34 proc.). Odsetki niezadowolonych zmniejszają się w przypadku pozostałych szkół, rośnie zarazem liczba niezdecydowanych. To zrozumiałe. Z podstawówkami styka się w zasadzie każdy, z pozostałymi placówkami – niektórzy.

Kto lubi szkołę?

Jeszcze bardziej optymistycznie wygląda to, jeśli spośród respondentów wyodrębnimy tych, którzy mieli w momencie prowadzenia badania dzieci w wieku szkolnym. Jeśli odejmiemy niezdecydowanych, to 61 proc. rodziców jest zadowolonych z podstawówek, z liceów 72 proc., ze szkół branżowych 76 proc., a z techników – 77 proc. Czyżby szkoły były lepsze, niż się powszechnie uważa?

Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy podzielić ankietowanych na różne grupy. Bardziej niezadowoleni są ankietowani lepiej wykształceni i mieszkańcy wielkich miast. – To są ci, którzy najmocniej aspirują – tłumaczyła dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, która przedstawiała wyniki radzie. A i tak opozycja wobec dzisiejszej szkoły nie jest przygniatająca. Ludzi z wykształceniem wyższym i podstawowym dzieli w pozytywnej ocenie poziomu polskiej edukacji zaledwie kilka punktów procentowych.

Młodzi są najbardziej krytyczni, ale też porównywalna ich część mówi polskiej edukacji „tak”. Na przykład wobec podstawówek są spolaryzowani w stosunku 48 do 47 proc. Najmniej spośród nich nie ma zdania. To zrozumiałe – ludzie w wieku 18–24 lata dopiero co stykali się (lub nadal się stykają) ze szkolnictwem. Ciekawe, co wpływa na tak rozstrzelone opinie. Na to pytanie sondaż odpowiedzi nie daje, bo dać nie może.

CZYTAJ WIĘCEJ W ELEKTRONICZNYM WYDANIU MAGAZYNU “DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ”>>>