Zmiany w podstawie programowej, które nastąpią od 1 września, dotyczą: przedmiotu historia i teraźniejszość (HiT, zastąpi WOS w zakresie podstawowym), historii oraz wiedzy o społeczeństwie (w zakresie rozszerzonym), a także edukacji dla bezpieczeństwa. I właśnie w przypadku tych przedmiotów wydawcy przygotowują zmienione wersje podręczników, które są dopuszczane do użytku szkolnego sukcesywnie - mówi DGP Adrianna Całus, rzeczniczka resortu edukacji. Dodaje, że nauczyciele nadal mogą korzystać z dotychczas dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników do tych przedmiotów.
Kluczowa wydaje się tu kwestia książek do HiT, bo przedmiot obejmuje zakres tematyczny, który dotąd w szkole w takim wymiarze nie był obecny. MEiN informuje, że dotychczas wpłynęły do niego trzy wnioski w sprawie dopuszczenia podręczników tego przedmiotu. 12 maja - z Wydawnictwa Biały Kruk. 1 lipca "Historia i Teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 1. 1945–1979" (prof. Wojciecha Roszkowskiego) został dopuszczony do użytku szkolnego na podstawie wymaganych przepisami prawa pozytywnych opinii rzeczoznawców i wpisany do wykazu.