– Rząd chce wzmocnić rolę kuratora oświaty jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny – czytamy w oficjalnym komunikacie KPRM.
– Ankiety, które dostajemy, to preludium – ripostują dyrektorzy. – 9 listopada w grupie kilkunastu dyrektorów z powiatu krakowskiego dostaliśmy zaproszenie na szkolenie – opowiada jeden z nich. – Taki był oficjalny powód, bo nie usłyszeliśmy nic istotnego. Po sprawdzeniu listy obecności wizytatorka z kuratorium rozdała nam kartki do wypełnienia z pytaniami: od kiedy jesteśmy dyrektorami, w jaki sposób otrzymaliśmy stanowisko (czy z tzw. powierzenia, konkursu czy przedłużenia) i kiedy kończy nam się bieżąca kadencja.