Jedna z gazet wieszczyła rzeź. Rzezi nie ma - powiedział Smolik, prezentując wyniki tegorocznych matur.

Reklama

Równocześnie dyrektor Smolik zaznaczył, że tegoroczne wyniki matur są lepsze niż miało to miejsce w roku ubiegłym.

Matury 2021. Wyniki

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej poinformował, że maturę z poszczególnych przedmiotów zdało ogółem: polski 93 proc., z czego 94 proc. absolwentów liceum, a 90 proc. absolwentów technikum, matematyka 79 proc., z czego 84 proc. absolwentów liceum, a 71 proc. absolwentów technikum, angielski 94 proc., z czego 96 proc. absolwentów liceum, a 90 proc. absolwentów technikum.

Średni wynik egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów wynosi ogółem: polski 55 proc., matematyka 56 proc., angielski 76 proc.