Postulat to reakcja na poluzowanie w maju obostrzeń m.in. w systemie edukacji.

Reklama

Od 4 maja uczniowie klas I-III szkół podstawowych będą się uczyć w trybie stacjonarnym. Od 15 maja przewidziano naukę hybrydową dla klas IV-VIII szkół podstawowych i naukę hybrydową dla klas I-IV szkół średnich. Od 29 maja planowany jest całkowity powrót do nauki stacjonarnej wszystkich uczniów szkół podstawowych i średnich. Nauka uczniów w szkołach ma się odbywać w ścisłym reżimie sanitarnym, m.in. wietrzenie sal podczas przerw i dezynfekcja placówek w weekendy.

Protest Uczniowski: Powrót do szkół od września 2021

Reklama

Powrót do nauki w szkole na ostatnie niecałe dwa miesiące jest niepotrzebny i tylko zdezorientuje uczniów klas 7 oraz 8, którzy w tym czasie prowadzą intensywną naukę do egzaminu ósmoklasisty – uważają autorzy petycji.

Dlatego sprzeciwiają się powrotowi w tym roku szkolnym do nauki stacjonarnej. Chcielibyśmy by nasz głos, głos wszystkich uczniów został i tym razem usłyszany oraz by została podjęta odpowiednia decyzja, o jaką prosimy – apelują.

Przekonują, że uczniowie są "zestresowani sprawdzaniem zeszytów, notatek lub że po powrocie będą musieli od nowa pisać sprawdziany w niepokoju i stresie”. I wzywają do podpisania się pod dokumentem - jak na razie postulat powrotu do szkół od września podpisało blisko 415 tys. osób.

Petycja Protestu Uczniowskiego dotyczy również uczniów klas ponadpodstawowych.