Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje do posłów i posłanek o przyjęcie poprawek Senatu do ustawy okołobudżetowej – powiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz w środę na konferencji prasowej w Warszawie. Przypomniał, że podczas debaty w Senacie zgłoszono wiele poprawek, w tym dotyczących nauczycieli.

Reklama

Jedna z nich, ta najistotniejsza, zakłada, że zaplanowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 6 proc. od 1 września tego roku byłby z wyrównaniem od 1 stycznia – podał. Według niego poprawka ta przywraca dotychczasowe zasady wzrostu płac nauczycieli, zgodnie z którymi wynagrodzenie nauczycieli wzrasta z początkiem roku.

Wspomniał też o innych poprawkach. Mówił, że dotyczą one m.in. pełnego "odmrożenia" zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zachowania wysokości odpisu przeznaczonego na fundusz nagród ministra i kuratorów oświaty.

Poprawki dotyczące nauczycieli zgłosili senatorowie Leszek Czarnobaj (KO) i Kazimierz Kleina (KO). Poparła je senacka Komisje Budżetu i Finansów Publicznych, a następnie Senat w głosowaniu.

Mamy nadzieję, że panie i panowie posłowie spełnią swoje wielokrotnie wyrażane deklaracje dotyczące (...) gotowości do podniesienia płac nauczycielom. Ta gotowość była wielokrotnie wyrażana podczas ubiegłorocznego strajku. W wielu innych wypowiedziach słyszeliśmy, że jest potrzeba podniesienia płac nauczycieli, jest potrzeba wzrostu wynagrodzeń tego środowiska. Chcielibyśmy, by te deklaracje słowne zostały zamienione w czyny – powiedział Broniarz.

Reklama

Poinformował, że ZNP skierowało apel o przyjęcie tych poprawek do wszystkich klubów parlamentarnych. Podał, że z podobnym apelem ZNP zwróciło się też do pozostałych związków zawodowych, w tym do Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "solidarność". Liczymy na to, że w kwestiach płacowych środowisko będzie mówić wspólnym głosem – dodał Broniarz.

Reklama

Zgodnie z poprawką od projektu ustawy budżetowej płace nauczycieli mają wzrosnąć o 6 proc. od września tego roku. W ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, czyli w tzw. ustawie okołobudżetowej uchwalonej przez Sejm pod koniec stycznia, zapisano, że nauczyciele mają otrzymać podwyżkę nie później niż do 30 września 2020 r., z wyrównaniem od września. Poprawka senacka polega na zmianie ostatniego członu zapisu – zamiast "z wyrównaniem od 1 września 2020 r.", zaproponowano "z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r.".

W innej poprawce o pieniądzach na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaproponowano, aby punktem wyjścia do ustalenia kwoty przeznaczonej na ten cel była nie kwota bazowa obowiązująca w 1 stycznia 2018 r., jak uchwalił Sejm, tylko kwota bazowa obowiązująca 1 stycznia 2020 r.

Także w poprawce o wysokości nagród dla nauczycieli zaproponowano, aby punktem wyjścia do ustalenia kwoty przeznaczonej na ten cel była nie kwota bazowa obowiązująca w 1 stycznia 2018 r., jak uchwalił Sejm, tylko kwota bazowa obowiązująca 1 stycznia 2020 r.

Podobną zmianę zaproponowano także w poprawce o odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

Ostatecznie o losie poprawek zaproponowanych przez Senat zdecyduje Sejm w głosowaniu. Ma być ono przeprowadzone w czwartek wieczorem.