W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2085 liceów ogólnokształcących i 1728 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2019 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Reklama

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Kryteria Rankingu Liceów 2020 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2020 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Przygotowano również podrankingi wojewódzkie (oddzielne dla liceów i techników), które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich. Wszystkie rankingi, obejmujące łącznie ponad 1500 najlepszych liceów i techników w Polsce, opublikowane zostały na portalu edukacyjnym: www.licea.perspektywy.pl, www.technika.perspektywy.pl.

Najlepsze szkoły w XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020

OGÓLNOPOLSKI RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2020

 • Uniwersyteckie LO w Toruniu
 • XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
 • V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
 • III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
 • XIII LO w Szczecinie
 • LO im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach
 • LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
 • XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
 • LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
 • IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
 • II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego w Warszawie
 • VIII LO im. Władysława IV w Warszawie
 • V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie
 • 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie
 • VI LO z Oddz. Dwujęz. im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

OGÓLNOPOLSKI RANKING TECHNIKÓW 2020

 • Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) w Warszawie
 • Technikum nr 7 (ZSE-M) w Nowym Sączu
 • Tech. Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Pol. w Gd. w Krakowie
 • Tech. Nowoczesnych Technologii im. J. Pawła II w Kleszczowie
 • Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. w Lublinie
 • Technikum Elektroniczne nr 7 im. WP w Bydgoszczy
 • Technikum nr 1 (CKZiU nr 1 „Budowlanka”) w Zielonej Górze
 • Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie (ZS nr 5) w Lublinie
 • Technikum Komunikacji (ZSK) w Poznaniu
 • Technikum Organizacji i Zarządzania (ZS nr 8) w Szczecinie

RANKING MATURALNY LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2020

 • Uniwersyteckie LO w Toruniu
 • XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
 • IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
 • XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
 • LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

RANKING MATURALNY TECHNIKÓW 2020

Reklama
 • Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) w Warszawie
 • Tech. Nowoczesnych Technologii im. J. Pawła II w Kleszczowie
 • Tech. Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Pol. w Gd. w Krakowie
 • Technikum Komunikacji (ZSK) w Poznaniu
 • Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. w Lublinie

RANKING SZKÓŁ OLIMPIJSKICH 2020

 • XIII LO w Szczecinie
 • Uniwersyteckie LO w Toruniu
 • III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
 • V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
 • XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie

RANKING LICEÓW WARSZAWSKICH 2020

 • XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
 • XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
 • IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie

NAJLEPSZE SZKOŁY W WOJEWÓDZTWACH 2020

dolnośląskie
LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
Technikum Leśne w Miliczu

kujawsko-pomorskie
Uniwersyteckie LO w Toruniu
Technikum Elektroniczne nr 7 im. WP w Bydgoszczy

lubelskie
I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie
Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. w Lublinie

lubuskie
II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wlkp.
Technikum nr 1 (CKZiU nr 1 „Budowlanka”) w Zielonej Górze

łódzkie
Publiczne LO Politechniki Łódzkiej w Łodzi
Tech. Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie

małopolskie
V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
Technikum nr 7 (ZSE-M) w Nowym Sączu

mazowieckie
XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) w Warszawie

opolskie
PLO nr III z Oddz. Dwujęz. im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu
Publiczne Technikum nr 3 w Opolu

podkarpackie
LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie
Technikum nr 5 (ZSP nr 5) w Krośnie

podlaskie
II LO im. Księżnej A. z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Technikum Elektryczne (ZSE) w Białymstoku

pomorskie
III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
Tech. nr 4 (ZSŁ im. Obrońców Poczty Pol. w Gdańsku) w Gdańsku

śląskie
V LO w Bielsku-Białej
Technikum nr 1 (ZST-I) w Gliwicach

świętokrzyskie
LO im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach
Technikum nr 3 (ZS nr 3) w Ostrowcu Św.

warmińsko-mazurskie
II LO im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie
Technikum nr 7 (ZSE) w Olsztynie

wielkopolskie
VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Technikum Komunikacji (ZSK) w Poznaniu

zachodniopomorskie
XIII LO w Szczecinie
Technikum Organizacji i Zarządzania (ZS nr 8) w Szczecinie

Ranking opublikowany został 9 stycznia 2020 roku na łamach miesięcznika Perspektywy i na stronie www.perspektywy.pl.