Według informacji VTDigger, pięć placówek w Vermont zakupiło w tym celu usługi firmy Social Sentinel, która dostarcza algorytmy skanujące internet na danym obszarze geograficznym w poszukiwaniu zdefiniowanych wcześniej słów kluczowych, mogących wskazywać, że uczniowi coś grozi lub on sam stanowi zagrożenie dla innych osób.

W chwili wykrycia przez program określonych wcześniej zwrotów, Social Sentinel wysyła ostrzeżenie do grona pedagogicznego w danej placówce. Za dodatkową opłatą program może skanować również zawartość skrzynek poczty elektronicznej uczniów.

Szkoły uzasadniają swoją decyzję tym, że chcą ograniczyć zjawisko cyberprzemocy, a także wzajemnego nękania uczniów oraz zapobiegać samobójstwom wśród nich. Monitoring internetu ma służyć również wczesnemu wykrywaniu innych aktów przemocy, których mogą chcieć dopuścić się uczniowie, takich jak np. strzelaniny.

Według informacji podanych przez platformę dziennikarską, oprogramowanie monitorujące ma działać na usługach regionalnych oraz e-mailu sponsorowanym przez szkoły. Oprócz Social Sentinel usługi monitoringu mają świadczyć firmy takie jak Securly, Bark i Lightspeed Systems oraz GoGuardian.