W ten sposób skomentował on dyskusję toczącą się w mediach. Przypomniał jednocześnie, że także w szkołach istnieje już program "Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie".

Reklama

Rzecznik w informacji przekazanej PAP w czwartek, podkreślił również, że zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego i innych religii życie seksualne jest zarezerwowane dla małżonków.

W tej sprawie nie ma pola do kompromisów, szóste przykazanie mówi jasno: "Nie cudzołóż", dlatego wszelkie próby omijania tej zasady są nie do przyjęcia dla katolików – dodał.

Ks. Rytel-Andrianik nawiązał też do adhortacji Ojca Świętego Franciszka "Amoris laetitia", w której papież przypomina: "Sobór Watykański II podniósł potrzebę >pozytywnego i mądrego wychowania seksualnegoodpowiedniego do wiekuwykorzystując postęp nauk psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych<. wielk warto ma taka edukacja seksualna kt piel zdrow skromno chocia niekt utrzymuj to sprawa z innych czas jest naturalna obrona osoby chroni swe wn i unikaj zamienienia si jedynie w przedmiot>

W nawiązaniu do tej wypowiedzi rzecznik episkopatu Polski podkreśla, że konieczne jest rozróżnienie między edukacją seksualną, która traktuje drugą osobę jako przedmiot użycia, a edukacją seksualną, która pielęgnuje – jak pisze papież Franciszek – "zdrową skromność i chroni dzieci i młodzież przed wykorzystywaniem seksualnym".

Takie zajęcia są prowadzone od wielu lat, edukacja w kierunku ochrony przed tak zwanym złym dotykiem jest konieczna i tu nie ma dyskusji – zaznaczył ks. Rytel-Andrianik.

Stwierdził także, że "wierność małżonkowi lub małżonce jest dobra dla szczęścia rodziny. Wynika to z Dekalogu i jest potwierdzone przez tradycję judeo-chrześcijańską i życie. Dzieci są wtedy wychowywane w rodzinach i tam dojrzewają emocjonalnie, a wiedzę przekazują im rodzice w sytuacji, którą uznają za stosowną".

Rzecznik zwrócił uwagę na to, że gdy w pierwszej połowie 2019 r. pojawiły się informacje, że niektóre samorządy planują finansowanie edukacji seksualnej, w sierpniu 2019 e. Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski po raz kolejny przypomniała konstytucyjne prawa rodziców w specjalnym komunikacie, w którym czytamy: "Edukacja i wychowanie, czyli kształtowanie postaw, są w polskim systemie prawnym traktowane jako kompetencja rodziców, a rola szkoły w tym zakresie jest wyłącznie pomocnicza. Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a prawo oświatowe jasno potwierdza, że szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny".

Ks. Rytel-Andrianik przypomina, że w tych sprawach wypowiadał się wielokrotnie św. Jan Paweł II, jako człowiek towarzyszący młodzieży, ale również profesor, wykładowca KUL. Pisał o tym m.in. w "Teologii ciała". Warto też przypomnieć jego encyklikę "Evangelium vitae" i encyklikę św. Pawła VI "Humane vitae".

"W nauczaniu Kościoła, które wypływa z Pisma Świętego i tradycji, są zawarte postawy życiowe dla katolików, ale seksualność rozumiana jako część małżeństwa jest wartością powszechną w społeczeństwie, bez względu na wyznanie" – podkreślił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.